Finały Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”

  • 7 maja 2019, Robert Karp

Finały Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” rozpoczęły się 7 maja w bielskiej kurii. Wśród młodych osób, które dotarły do najtrudniejszego etapu zmagań, znalazło się kilkuset uczniów szkół podstawowych i trzeciej klasy gimnazjum, a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Śląska i Małopolski oraz innych zakątków Polski – reprezentujący różne Kościoły chrześcijańskie. Tematem tegorocznej edycji konkursu była Ewangelia św. Łukasza.

Bogusław Czyż, prezes Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, które wspólnie z Wydziałem Katechetycznym kurii bielsko-żywieckiej organizuje to przedsięwzięcie od 22 lat, zauważył w rozmowie, że Łukaszowa Ewangelia bardzo podoba się dzieciom. „Ewangelia ta pojawia się po raz trzeci w historii tego biblijnego konkursu. Księga zawiera całe życie Jezusa: narodzenie, dzieciństwo, działalność, śmierć i zmartwychwstanie. Dzieciom bardzo się ta Ewangelia podoba” – dodał i zaznaczył, że z roku na rok chętnych uczestników przybywa.

Jak podkreślił ks. prałat Józef Oleszko, celem organizatorów było w tym roku zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania Ewangelii Łukaszowej i odkrycia najważniejszego jej przesłania i życia według poznanych zasad.

Same dzieci przyznawały, że niektóre pytania ich zaskoczyły. Dominik z katowickiej Szkoły Podstawowej nr 67 powiedział, że w konkursie staruje drugi raz. W zeszłym roku zajął 3. miejsce. „Nie wiem, jak będzie w tym roku. Ale mam nadzieję, że trochę lepiej niż rok temu. Zobaczymy. To bardzo fajny konkurs” – dodał uczeń podstawówki i wyjaśnił, że do wzięcia udziału w zmaganiach konkursowych namówiła grupę dzieci katechetka, która uczyła wcześniej w jednej ze szkół na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

W tegorocznym konkursie „Jonasz” na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilkanaście tysięcy dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich.

W finałach udział weźmie około 700 osób – od najmłodszej grupy przez starsze do dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych. „Jonaszowi” towarzyszą w tym roku także konkursy plastyczne i piosenki.

Do końcowych testów sprawdzających znajomość Ewangelii św. Łukasza przystąpiło także w swoim miejscu zamieszkania kilkuset uczniów ze szkół na Zaolziu w Republice Czeskiej.