III edycja nagrody Dzban św. Jana Kantego

  • 13 września 2017, Mateusz Kierczak

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do wręczanej po raz trzeci w historii diecezji nagrody „Dzban św. Jana Kantego”. Spośród nominowanych osób i instytucji członkowie Kapituły Nagrody wybiorą laureatów, którzy zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali. Tym razem, ze względu na jubileusz 25-lecia Caritas, gala odbędzie się wyjątkowo nie w rodzinnym mieście Patrona nagrody w Kętach, ale w Bielsku-Białej.

Nagrodą jest gliniana figurka odwołująca się do legendy o św. Janie Kantym, który w cudowny sposób miał pomóc pewnej dziewczynie.

Jak wyjaśnia dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kasprowski, przyznając nagrodę Caritas pragnie docenić i promować osoby oraz instytucje związane z działalnością charytatywną na rzecz chorych, głodnych, wykluczonych i przybyszów.

Nominacje zgłaszane są w trzech kategoriach: darczyńca, współpraca z Caritas diecezji bielsko-żywieckiej oraz świadectwo (kategoria dla pracowników i wolontariuszy Caritas).

Nagroda – gliniana figurka – wykonana została przez niedowidzącą Urszulę Kuś ze Skoczowa. Nawiązuje ona do legendy o rozbitym dzbanie, który został sklejony dzięki modlitwie św. Jana Kantego. Przedstawia zmartwioną dziewczynkę czekającą na pomoc.

Kandydatury należy zgłaszać na formularzu, który trzeba złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, tj. ul. Stefana Okrzei 2, 43-300 Bielsko-Biała. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 października 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nagrody, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin przyznawania nagrody można znaleźć na stronie internetowej Caritas diecezji bielsko-żywieckiej: www.caritas.bielsko.pl.