Izba pamięci sługi Bożego bp. Jana Pietraszki ma już 5 lat

  • 26 czerwca 2020, Robert Karp

Kilkaset osób z kraju i zagranicy odwiedziło przez ostatnich 5 lat izbę pamięci w domu rodzinnym sługi Bożego bp. Jana Pietraszki w jego rodzinnych Buczkowicach koło Bielska-Białej. Przez ten czas wystawa wzbogaciła się o nowe pamiątki związane z życiem duchownego, wśród których do najcenniejszych należy kopia watykańskiego dekretu o heroiczności cnót tego kandydata na ołtarze.

Na stałej ekspozycji otwartej 27 czerwca 2015 r. w Buczkowicach zobaczyć można szereg pamiątek z życia zmarłego w 1988 r. biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Są tu m.in.: kamienna tabliczka do nauki pisania z początku XX wieku, pamiątkowe zdjęcie z absolwentami i nauczycielami bialskiego gimnazjum, magnetofon, narty, a także osobiste przedmioty – krzyż biskupi, sutanna, różaniec, korporał.

Uruchomienie wystawy pamiątek związanych z życiem wieloletniego duszpasterza studentów było wspólnym przedsięwzięciem rodziny Pietraszków, miejscowych duszpasterzy, Kręgu Starszyzny Harcerskiej w Mesznej oraz władz miejscowej gminy.

W jednym z pokojów drewnianego domu powstała wystawa gromadząca szereg przedmiotów: zdjęć, książek, dokumentów i rzeczy osobistych. Znalazła się tu także wciąż sprawna maszyna do pisania „Olympia”, na której bp Pietraszko napisał wiele swoich słynnych kazań. Jest tu też m.in. kożuch podarowany przez górali ks. Pietraszce ponad pół wieku temu, projektor filmowy z trzema nagranymi szpulami czy kilkustrunowa mandola – pamiątka z podróży do Włoch.

W gablotach zobaczyć można piuskę, wieczne pióro, portfel, magnetofon, świadectwa szkolne, pamiątkę po prymicjach kapłańskich, czy przedmioty liturgiczne, których używał biskup. Na ścianach wiszą zdjęcia z różnych wydarzeń i uroczystości z udziałem sługi Bożego. Są narty „Rysy” i stara, spakowana do wyjazdu walizka. Jest tu także kopia bulli papieskiej z nominacją długoletniego proboszcz kolegiaty uniwersyteckiej w Krakowie na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.

Opiekun tego miejsca bratanek śp. biskupa Stanisław Pietraszko zauważył, że w ciągu pięciu lat istnienia wystawy przybyło dużo nowych pamiątek, zdjęć oraz mnóstwo dokumentów i artykułów o słudze Bożym. „W ubiegłym roku postulator ks. infułat Władysław Gasidło przekazał do izby kserokopię dekretu Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności cnót sługi Bożego bp. Jana Pietraszki, a także przetłumaczony tekst tego dekretu” – podkreślił, przypominając, że 2 marca, w 32. rocznicę śmierci bp. Jana, została zamontowana i poświęcona nowa, uaktualniona tablica informacyjna przy domu rodzinnym.

„Przez pięć lat izbę odwiedziło kilkaset osób, które przynajmniej w części zapoznały się z życiem kandydata na ołtarze. Niektórzy dotarli tu różnych rejonów Polski, inni z takich krajów, jak: USA, Francja, Anglia, Niemcy, Włochy” – dodał i zaprosił wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani obejrzeniem wystawy, o kontakt pod numerem telefonu 604 972 107

Biskup Jan Pietraszko urodził się 7 sierpnia 1911 r. w Buczkowicach. Wychował się w wielodzietnej rodzinie – miał pięciu braci i pięć sióstr. Ukończył Gimnazjum im. Adama Asnyka w Białej Krakowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1936 r. w Krakowie z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy. W pierwszej swej parafii w Rabce był wikarym i katechetą. Po dwóch latach zaczął pełnić funkcję kapelana metropolity abp. Adama Stefana Sapiehy. W 1942 pracował już w parafii w Czarnym Dunajcu. W 1944 r. został wikarym w Zakopanem. Tu był kapelanem hufca ZHP. W parafii św. Szczepana w Krakowie podjął się funkcji kapelana chorągwi ZHP. Został wkrótce prefektem w krakowskim seminarium duchownym. Niebawem mianowano go proboszczem parafii św. Anny w Krakowie. Opiekował się krakowskimi studentami.

15 kwietnia 1963 r. ks. Pietraszko w katedrze wawelskiej przyjął sakrę biskupią. Pełnił między innymi funkcję przewodniczącego kurialnej komisji do spraw sztuki kościelnej. Został członkiem komisji apostolstwa świeckich przy episkopacie Polski oraz krajowym duszpasterzem pisarzy.

Był bliskim współpracownikiem i przyjacielem kard. Karola Wojtyły. Zmarł w opinii świętości 2 marca 1988 r. W 1994 roku na wyraźne polecenie papieża Jana Pawła II kard. Franciszek Macharski rozpoczął jego proces beatyfikacyjny.

Na przełomie lutego i marca 2018 r. komisja teologów w Watykanie zaczęła badać przesłane z Krakowa materiały z zakończonego w 2001 roku procesu beatyfikacyjnego krakowskiego sufragana. Rezultatem opinii specjalistów była prośba do papieża Franciszka o wydanie dekretu o heroiczności sługi Bożego bp. Jana Pietraszki. Papież autoryzował Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego bp. Jana Pietraszki.

Od tego czasu kandydatowi przysługuje tytuł „Czcigodny Sługa Boży”. Do beatyfikacji potrzeba będzie jeszcze udowodnionego cudu – czyli niewytłumaczalnego naukowo trwałego, całkowitego uzdrowienia osoby chorej za wstawiennictwem sługi Bożego.