Jubileusz Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego z Międzybrodzia Bialskiego

  • 24 czerwca 2020, Robert Karp

W 2020 roku Siostry Kanoniczki Ducha Świętego w Międzybrodziu Bialskim przeżywają Jubileusz 800 lat działalności Zakonu Ducha Świętego w Polsce i 60 lat posługi sióstr w parafii.

W niedzielę, 21 czerwca 2020 r., międzybrodzka parafia świętowała jubileusz sióstr, popularnie zwanymi duchaczkami, podczas koncelebrowanej Eucharystii, którą sprawowali kapłani związani ze wspólnotą domu międzybrodzkiego: ks. proboszcz Marek Wróbel, były proboszcz ks. Piotr Konieczny, były wikariusz ks. Piotr Rajda, orionista ks. Andrzej Góral, ks. Michał Byrtek – obecny wikariusz. W uroczystości uczestniczyli członkowie grup parafialnych, pani wójt gminy Czernichów, PTG „Sokół” ze sztandarem, Wspólnota Dzieci Maryi i wielu parafian. Kapłani i zgromadzeni wierni oraz łączący się drogą internetową, modlili się w intencji sióstr, jakie pracowały w przeszłości, oraz tych, które obecnie posługują we wspólnocie parafialnej.

W maju 1960 roku za staraniem ks. prałata Jana Banasia przybyły do Międzybrodzia pierwsze siostry. Na przestrzeni 60 lat starały się przez modlitwę i służbę według charyzmatu miłości miłosiernej szerzyć kult Ducha Świętego i nieść radość i pokój w duchu zakonnego pozdrowienia. Większość parafian pamięta siostry z wdzięcznością wspominając te, które najdłużej pełniły posługę. Była to śp. s. Monika jako pielęgniarka, s. Angela jako organistka i s. Renata jako katechetka. Starały się otaczać miłością i troską dzieci, dbać o piękno liturgii i świątyni, nieść pociechę samotnym i cierpiącym dostrzegając w nich oblicze Zbawiciela.

Historię i działalność Zgromadzenia prezentuje wystawa jubileuszowa „800 lat Zakonu Ducha Świętego na Ziemiach Polskich”, która znajduje się na stronie internetowej parafii i zgromadzenia: www.kanoniczki.pl

Zakon Ducha Świętego założył w XII wieku we Francji bł. Gwidon z Montpelier. Około roku 1175 sprzedał on cały majątek otrzymany od rodziców i wybudował szpital w rodzinnym mieście. Z czasem duchacy i duchaczki pojawili się również w innych krajach, służąc chorym, ubogim i dzieciom. Do Polski dotarli w 1220 roku i osiedlili się na terenie Prądnika, zakładając tam szpital.

W 1244 r. zakonnicy otrzymali kościół św. Krzyża w Krakowie, przy którym powstał kompleks klasztorno-szpitalny i otworzono pierwsze „okno życia”. Bracia i siostry składali dodatkowy, czwarty ślub miłosierdzia świadczonego bliźnim w potrzebie, przyjmowania ubogich i chorych, opieki nad porzuconymi dziećmi. Zgodnie z regułą zakonu duchacy i duchaczki szukali chorych i sierot na ulicach miast. Na początku XIX wieku siostry zamieszkały w klasztorze przy ul. Szpitalnej.

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia jest żeńską gałęzią Zakonu Ducha Świętego i liczy obecnie 220 sióstr, które posługują w 17 klasztorach w Polsce oraz w Afryce, we Włoszech i na Ukrainie. Prowadzą m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, zawodowe rodziny zastępcze, domy samotnej matki, domy opieki i przedszkola. Posługują w szpitalach, hospicjum, chorym w domach prywatnych oraz dzieciom i młodzieży poprzez katechezę.

Natomiast na misjach w Afryce siostry prowadzą centra medyczne z oddziałami szpitalnymi, przychodniami, ambulatoriami i porodówkami, opiekują się sierotami, ubogimi, organizują dożywianie dzieci, katechizują i prowadzą edukację zawodową w zakresie krawiectwa i stolarstwa.