Jubileusze sióstr elżbietanek cieszyńskich

  • 8 października 2017, Robert Karp

Uroczystość jubileuszu 50- i 40-lecia ślubów wieczystych obchodziły dwie cieszyńskie elżbietanki, które podczas Mszy św. w parafialnym kościele pw. św. Elżbiety w Cieszynie odnowiły swoje przyrzeczenia zakonne. Wraz z ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej bp. Romanem Pindlem, kapłanami, całą wspólnotą, rodzinami i bliskimi siostry Cyryla i Ludwika dziękowały 7 października za czas służby Jezusowi Chrystusowi w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Elżbiety.

W homilii bp Pindel przybliżył starotestamentowe znaczenie i rozumienie jubileuszu, zachęcając, by refleksją sięgnąć do samych początków – do powołania.

„A może trzeba sięgnąć jeszcze dalej – do momentu rozpoczęcia życia, wobec którego Bóg ma swój zamiar: powołanie w życiu tego zgromadzenia. Trzeba wrócić i – po 40 albo 50 latach – zrobić bilans, przede wszystkim dziękując Bogu, że to On jest pierwszym, który się troszczy o to, aby stan posiadania i osobowy był taki sam, jak zamierzył. Żeby siostra powołana do życia zakonnego pozostała wierna ślubom, żeby człowiek, który żyje, żył dalej, według tego, co Bóg mu zamierzył dla jego niepowtarzalnego życia” – powiedział hierarcha, przypominając, że śluby, które kiedyś wypowiedziały, stanowiły odpowiedź i akceptację drogi zaproponowanej przez Boga.

Biskup zasugerował, by obchodząc jubileusz nieustannie wzorować się na idei wyzwolenia, ocalenia, naprawiania i powrotu do źródeł. Przypomniał, że także Kościół ogłasza jubileusze, uświadamiając o łasce obecnej nieustannie w życiu człowieka, „że warto zwrócić się do tego, który jest Panem i Zbawicielem i powrócić do źródeł”.

„Trzeba wrócić do początków, do tego, co doskonałe, pierwsze, zamierzone przez Boga. Wracamy po to, by podziękować za mijające lata i pocieszyć serca tym, jak Pan Bóg okazał się łaskawy w życiu moim i bliskich. To zatrzymanie na moment w czasie, żeby spojrzeć wstecz i z nadzieją spojrzeć w przyszłość” – dodał, wskazując na przykład Matki Jezusa – obdarowanej przez Boga w sposób niepowtarzalny. „Maryja to dla nas wzór, jak przyjąć łaskę i uczyć się z Ewangelii, jak codziennie przeżywać swoje powołanie” – zaznaczył.

W czasie liturgii siostry jubilatki – Cyryla Brączek i Ludwika Preg – klęcząc przed ołtarzem, odczytały tekst profesji zakonnej. Siostry otrzymały specjalnie przygotowane i poświęcone wianki – znak przyszłej chwały niebieskiej.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka – bo tak brzmi pełna nazwa zakonu elżbietanek cieszyńskich – powstało w 1622 roku w Aachen w Niemczech. Do Cieszyna siostry trafiły z Wrocławia w 1753 roku. Rok później poświęcony został ich pierwszy klasztor, szpitalik i kaplica. Pod koniec XIX wieku elżbietanki rozpoczęły budowę nowego szpitala w Cieszynie. Został on oddany do użytku wraz z budynkami klasztornymi i kościołem 16 lipca 1903 roku.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety jest instytutem zakonnym na prawie papieskim o ślubach prostych, agregowanym do I Zakonu Świętego Franciszka. Siostry składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tworzą jedną rodzinę zakonną, mają jednakowe prawa i obowiązki. Głównym celem zgromadzenia jest pielęgnowanie chorych i pomoc w duszpasterstwie parafialnym.