Kaplica św. Józefa w “Nadziei”

  • 19 marca 2019, Robert Karp
Funkcjonujący od prawie 30 lat Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej ma kaplicę św. Józefa. Nowy obiekt sakralny w jedynym w Polsce katolickim ośrodku dla dzieci i młodzieży między 13. a 18. rokiem życia, uzależnionych od środków psychotropowych pobłogosławił bp Roman Pindel.

Biskup bielsko-żywiecki wyraził przekonanie, że w kaplicy słowo Boże „będzie rozbrzmiewać z mocą i przemieniać serca tych, którzy tego słowa będą słuchać”. Mszę św. koncelebrowało wspólnie z biskupem grono kapłanów, wśród których znaleźli się główni twórcy placówki – ks. prof. Czesław Cekiera z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ks. Józef Walusiak – specjalista psychoterapii uzależnień, proboszcz parafii w Janowicach koło Bielska-Białej.

Ks. Walusiak przyznał, że nie wyobraża sobie terapii i leczenia bez łaski Bożej. „W przeciwnym razie zwyciężyłyby niezgoda, przemoc, nieustanna nienawiść. Tylko łaska Boża przemienia nasze serca. Dlatego ta kaplica jest tak ważna” – dodał.

Na uroczystości obecna była 88-letnia fundatorka „Nadziei” Helena Grodzka, mieszkająca obecnie w Białymstoku.

Przez dłuższy czas nieletni pacjenci „Nadziei” mieszkali w niewielkich pokojach w starej części ośrodka. Od kilku lat ich sytuacja, podobnie jak przebywających tu stale terapeutów, radykalnie się poprawiła. W nowym budynku są przestronne pokoje, sale lekcyjne dla przechodzących terapię uczniów oraz pomieszczenia na indywidualne rozmowy.

Bielski ośrodek jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej powołanym przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w maju 1991 r. Głównym celem i zadaniem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Fundacja prowadzi placówki terapeutyczno-wychowawczo-opiekuńcze na terenie Bielska-Białej: ośrodek „Nadzieja”, hostel postterapeutyczny im. Królowej Pokoju. Prowadzi także Katolicki Telefon Zaufania, grupy i porady w punkcie konsultacyjnym oraz szkolenia i prelekcje dla młodzieży, nauczycieli, pedagogów.

Program terapeutyczny i wychowawczy Fundacji oparty jest na wartościach chrześcijańskich. „Uważamy, że choroba, jaką jest uzależnienie dotyka nie tylko organizm i psychikę, ale także obszar duchowy, dlatego staramy się zapewnić możliwość rozwoju we wszystkich tych obszarach” – napisano w programie.

W bielskim ośrodku nieustannie przebywa około 30 osób w wieku od 13 do 18 lat zagrożonych bądź uzależnionych od substancji wziewnych, środków toksycznych, narkotyków, leków, kleju, alkoholu czy tytoniu. Terapia prowadzona jest w trybie stacjonarnym i trwa około 12 miesięcy.

Młodzież przyjmowana jest najpierw na czas próbny, który trwa miesiąc. W tym okresie nie ma ona możliwości odwiedzin, korespondencji czy wyjścia poza ośrodek. Przyjmowane są zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące.