Kapsuła czasu z maseczką antycovidową na wieżyczce kościoła

  • 11 września 2020, Robert Karp

Informacje o 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 100. rocznicy tzw. Cudu nad Wisłą, 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, o aktualnej sytuacji w dobie pandemii, a także polska flaga i maseczka antycovidowa – znalazły się m.in. w nowej kapsule czasu. Umieszczono ją w kuli pod krzyżem wieżyczki na sygnaturkę na dachu drewnianego kościoła św. Mikołaja w Polance Wielkiej koło Oświęcimia. Przy zabytkowej świątyni trwają prace remontowo-restauratorskie w ramach realizowanego przez diecezję bielsko-żywiecką projektu z funduszy unijnych.

Skomplikowana procedura związana z podjętymi kilka miesięcy temu pracami polega m.in. na wymianie pokrycia hełmu zabytkowej wieży i przywróceniu jej pierwotnego poszycia gontowego.

Tymczasem w święto Narodzenia NMP w bani wieńczącej wieżyczkę sygnaturki na dachu starego, drewnianego, kościoła w Polance Wielkiej włożono nową kapsułę czasu.

Jak poinformował ks. dr. Szymon Tracz, konserwator architektury i sztuki sakralnej diecezji bielsko-żywieckiej, kapsuła wykonana została z blachy nierdzewnej, a do jej wnętrza włożono m.in. specjalnie przygotowane pismo, w którym zawarto informację o projekcie unijnym realizowanym przez diecezję.

Obok informacji o obchodzonych w ostatnim czasie wielkich jubileuszach znalazło się także przesłanie dla przyszłych pokoleń. „Podano informację o wykonawcach pracujących przy kościele, jak również o naszej sytuacji w dobie pandemii COVID-19, a także o cenach podstawowych produktów spożywczych” – wyjaśnił ks. Tracz, zaznaczając, że do kapsuły zostały włożone pamiątkowe numizmaty upamiętniające okrągłe jubileusze przekazane przez pochodzącego z Podbeskidzia posła Grzegorza Pudę – wiceministra funduszy i polityki regionalnej.

Biało-czerwoną flagę przekazał wójt gminy Polanka Wielka Grzegorz Gałgan. Włożono także maseczkę antycovidową, ilustrującą obecny czas zagrożenia epidemicznego.

„Kapsuła zastąpiła znalezioną na tym miejscu kapsułę włożoną tam 107 lat temu podczas poprzedniego remontu dachu i sygnaturki w październiku 1913 roku” – zaznaczył ks. Tracz. Jest to szklana rurka, w którą włożono pismo o następującej treści (z zachowaniem autentycznej pisowni):

„Dzwonnicy Wierza oraz sygnaturki Wierza gruntownie odrestaurowane krzyże wyzłocone w roku 1913 w Październiku za księdza Kanonika Izydora Steczko, kolatora Teofila Odrowąż Wysockiego i Zofii z Sławńskich Wysockiej żony Jego. Naczelnik gminy Jan Gałgan, Przewodniczący Komitetu Antoni Malec. Kierujący Majster restaurowaniem Wieżów Jan Kanty Lipowski rodak tutejszy. Pracujący przyniem rzemieślnicy Wądrzyk Józef, Majster kowalski reperował krzyże i robił przez cały czas przy wieżach Błażej Jarzyna, cieśla Ignacy Gaweł, cieśla Jan Bercał, stolarz, roboty rozpoczęto 1 października a ukończono 25 Października 1913”.  Dokument podbito pieczęcią: Jan Lipowski – Polanka Wielka.

Szklaną kapsułę oraz pismo będzie można zobaczyć na ekspozycji w kościele polańskim po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich.

Inwestycja w Polance Wielkiej są realizowane w ramach projektu pod nazwą „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 16 812 003 PLN.