Porcjunkula w Kętach i Cieszynie

  • 31 lipca 2020, Robert Karp

Trzydniowe uroczystości z okazji odpustu Porcjunkuli rozpoczęły się 31 lipca 2020 r. w klasztorze franciszkanów-reformatów w Kętach. Święto organizowane jest nieprzerwanie od 300 lat. Kulminacyjnymi jego momentami będzie Pasterka Maryjna odprawiona o północy z 1 na 2 sierpnia oraz Msza św. odpustowa.

Z kolei 1 i 2 sierpnia odpust Porcjunkuli ku czci Matki Bożej Anielskiej przeżywać będzie także parafia św. Elżbiety w Cieszynie. Rozpocznie się on Nieszporami Maryjnymi o godz. 17.30. W tym roku święto, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie będzie tam miało tak bogatej zewnętrznej oprawy, nie będzie też tzw. imprez towarzyszących. Jednak wymiar duchowy odpustu nie zmienił się. Można go uzyskać spełniając zwyczajne warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i wyznania wiary oraz sakramentalna spowiedź i komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca Świętego; wykluczone przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Franciszkanie z Kęt przypominają, że odpust Porcjunkuli to okazja do sakramentalnego spotkania się z Bogiem. Dlatego w kęckim klasztorze przez te dni nie brakuje chętnych do spowiedzi i komunii św. Kaznodzieją i głównym celebransem podczas trzydniowego odpustu jest w tym roku o. Józef Ślusarz OFM z franciszkańskiej parafii i klasztoru w Jarosławiu.

Uroczystości nawiązują do dwóch mistycznych wydarzeń z życia św. Franciszka – otrzymania daru odpustu przypisanego do kaplicy pod Asyżem oraz otrzymania stygmatów męki i śmierci Chrystusa. Święto Porcjunkuli jest obchodzone bardzo uroczyście jako święto patronalne jedynie w kościołach i klasztorach franciszkańskich.

Kościół Matki Boskiej Anielskiej (Porcjunkula) leży około 2 kilometrów na południe od Asyżu. Znajdowała się tu pierwotnie benedyktyńska kapliczka odbudowana przez św. Franciszka w 1207 roku. W roku 1211 benedyktyni z góry Subasio odstąpili Franciszkowi i jego towarzyszom kaplicę.

Papież udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które odbyło się 2 sierpnia 1216 roku. Od wieku XIV papieże podobny odpust na ten dzień zaczęli przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. W 1952 roku wyszedł dekret Kongregacji Odpustów rozszerzający przywilej odpustu zupełnego “toties quoties” na dzień 2 sierpnia, czyli za każde nawiedzenie kościoła i wypełnienie warunków.