Komunikat Biskupa Bielsko-Żywieckiego na I Niedzielę Wielkiego Postu

 • 5 marca 2017, Robert Karp

Tegoroczny Wielki Post przeżywamy mając w sercu owoce Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i Peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w parafiach naszej diecezji i w naszych rodzinach. W Kościele polskim trwa Rok św. Brata Alberta, który poświęcił swe życie dziełom miłosierdzia i wzywał wszystkich, by stali się dobrzy jak chleb. U progu tego czasu łaski pragnę zwrócić uwagę na dwie ważne inicjatywy, które wpisują się w ten nurt życia Kościoła.

Pierwszą z nich jest ogłoszona przez Caritas Polska akcja „Rodzina Rodzinie”. Polega ona na wsparciu konkretnych rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Mogą im pomagać osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty i parafie. Proszę zatem, aby każda parafia naszej diecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska. Wdzięczny za waszą służbę, prośbę tę polecam duszpasterzom, katechetom, członkom zespołów charytatywnych, wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Stajemy wobec bardzo konkretnej możliwości świadczenia jałmużny wielkopostnej. Odczytajmy tę możliwość jako znak czasu. Księży Proboszczów proszę o koordynację tego dzieła w parafiach. Informację jak żyją rodziny w ogarniętej wojną Syrii i w jaki sposób możemy im pomóc znajdziemy na stronie internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl.

Drugie ważne wydarzenie, o którym chcę wspomnieć to pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W tym roku 30 kwietnia już po raz piąty wyruszy ona z hałcnowskiej bazyliki, by 3 maja dotrzeć do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Krakowie. W ubiegłym roku wzięło w niej udział 2000 osób. Co czwarty pątnik jest osobą młodą, przed 20 rokiem życia.

Zapisy przyjmowane są od 6 marca do 2 kwietnia 2017 roku w ośmiu miejscach naszej diecezji oraz drogą internetową. W imieniu organizatorów pielgrzymki i jej dotychczasowych uczestników zapraszam Wszystkich do wyruszenia w drogę do Łagiewnik.

Na czas Wielkiego Postu i podejmowania dzieł modlitwy i miłosierdzia wszystkim z serca błogosławię

Bp. Roman Pindel

Biskup Bielsko-Żywiecki

Komunikat Biskupa Bielsko-Żywieckiego należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Bielsko-Żywieckiej 5 marca br. (I Niedziela Wielkiego Postu).

Ks. Marek Studenski

Wikariusz Generalny

W nawiązaniu do prośby Księdza Biskupa Ordynariusza dotyczącej pomocy rodzinom na Bliskim Wschodzie (Syria, Liban) a zawartej w komunikacie na Wielki Post 2017 roku, Caritas diecezjalna proponuje następujące formy włączenia się w akcję Caritas Polska Rodzina rodzinie:

Parafia „Staje się rodziną dla rodziny”:

A. Parafia deklaruje uczestnictwo w akcji wypełniając deklarację na stronie internetowej akcji Rodzina Rodzinie http://rodzinarodzinie.caritas.pl/.

B. Parafia „staje się rodziną”, która wpłaca środki na pomoc konkretnej rodzinie na Bliskim Wschodzie zebrane poprzez:

  1. Wystawienie puszki (skarbonki) przez cały okres Wielkiego Postu.
  2. Zorganizowanie raz w miesiącu w ciągu pół roku, 6 zbiórek do puszek.
  3. Inne formy zbierania ofiar.

C. Zebrane ofiary prosimy następnie przekazać na konto podane przez Caritas Polska.

D. Ksiądz Proboszcz informuje Caritas diecezjalną o przystąpieniu do akcji na adres mailowy: caritas@bielsko.opoka.org.pl.

Księży Proboszczów prosimy o poinformowanie Parafian o indywidualnych sposobach włączenia się w tę akcję pomocy: 3 sposoby:

   1. „Dołącz do zbiórki dla rodziny” Wypełnij deklarację pomocy finansowej dla konkretnej potrzebującej rodziny na okres 6 miesięcy. Sam wybierz kwotę, jaką chcesz wesprzeć tę rodzinę, a którą co miesiąc będziesz wpłacać na wskazane konto. Nie martw się, jeśli potrzeby rodziny przerastają Twoje możliwości – na pomoc dla konkretnej rodziny składają się deklaracje od kilku darczyńców. Możesz też złożyć deklarację jako rodzina, parafia, diecezja, wspólnota, firma. Deklaracja zgłoszeniowa na: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/
   2. „Zostań patronem rodziny” Zadeklaruj pomoc konkretnej rodzinie w całej potrzebnej jej wysokości i w ten sposób zostań jej finansowym patronem. Będziesz wspierać tę rodzinę przez 6 miesięcy poprzez comiesięczne wpłaty na jej rzecz. Taka deklaracja wsparcia może pochodzić od osoby fizycznej, rodziny, stowarzyszenia, firmy, parafii, diecezji. Deklaracja zgłoszeniowa na: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/
   3. „Wykonaj gest solidarności” Dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Nie musisz podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc dla potrzebujących rodzin. Twoja wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Wpłaty możesz dokonać tutaj: http://rodzinarodzinie.caritas.pl/wspieram/

Parafie, wspólnoty, stowarzyszenia, inne podmioty oraz osoby indywidualne prosimy o poinformowanie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej o przystąpieniu do akcji i liczbie rodzin objętych pomocą (caritas@bielsko.opoka.org.pl).