Komunikat Kurii w sprawie artykułów opublikowanych na portalu Onet

  • 12 września 2020, Mateusz Kierczak

Komunikat Dyrektora Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej w sprawie artykułów opublikowanych na portalu Onet.

Biskup Bielsko-Żywiecki oraz Kuria na bieżąco monitorują wypełnianie wyroku przez ks. Jana W. W związku z doniesieniami prasowymi o nieprzestrzeganiu wyroku przez Skazanego, Biskup zwraca się do wszystkich, którzy dysponują wiedzą o łamaniu dekretu skazującego przez ks. Jana W. w ostatnim czasie o poinformowanie o tym Kanclerza Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
tel.: +48 734 176 639,
mail: sekretariat.kuria@diecezja.bielsko.pl.

W związku z rozmowami prowadzonymi z dziennikarzami, w tym z Panem Szymonem Piegzą, pojawiła się informacja o możliwości istnienia listy potencjalnych ofiar, o której wspomniano w dzisiejszym artykule, a którą Pokrzywdzony miał dostarczyć do Kurii. Biskup Bielsko-Żywiecki postanowił zweryfikować wspomnianą informację i zarządził przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia. Dochodzenie trwało od 10.08 do 07.09.2020 r. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia należy stwierdzić, że lista nie pojawia się na żadnym etapie postępowania – potwierdza to szczegółowa analiza dokumentacji sprawy. Listy nie otrzymała również żadna osoba zaangażowana w proces przeciwko ks. Janowi W. W związku z tym wczoraj (11.09.2020r.), Wikariusz Generalny na prośbę ks. Biskupa skontaktował się z Pełnomocnikiem Pokrzywdzonego, w rozmowie telefonicznej zwrócił się z prośbą o przekazanie wspominanej listy oraz zaprosił Pokrzywdzonego na spotkanie do Kurii.

W dzisiejszym artykule pojawiła się nieścisłość, dlatego zwracamy się z prośbą do Pana Szymona Piegzy o sprostowanie dotyczące stwierdzenia:
„do Janusza Szymika odezwał się Wikariusz Generalny diecezji bielsko-żywieckiej i chciał rozmawiać z nim o kolejnych ofiarach, które ten zgłosił 6 lat temu”.
Wikariusz Generalny nie kontaktował się z Pełnomocnikiem Pokrzywdzonego w sprawie potencjalnych ofiar, które Pokrzywdzony, jak czytamy w artykule “zgłosił 6 lat temu”, czyli w 2014 roku. Przedmiotem rozmowy telefonicznej była lista potencjalnych ofiar, którą Pokrzywdzony, jak czytamy w artykule, miał przekazać Panu Mecenasowi w lutym 2016 roku, a która nie została dostarczona Biskupowi Bielsko-Żywieckiemu ani Kurii.

Dekretem z dnia 25.01.2016 r. Biskup powołał komisję składającą się z Instruktora oraz Audytora, którym został wspomniany w dzisiejszym artykule Pan Mecenas. Zadaniem komisji było przeprowadzenie dodatkowego wstępnego dochodzenia kanonicznego, mającego na celu wyjaśnienie, czy w sprawie ks. Jana W. występują jeszcze inne osoby pokrzywdzone. W ramach dochodzenia wstępnego nie odnaleziono innych pokrzywdzonych, z tego powodu współpraca z Panem Mecenasem została zakończona dekretem z dnia 31 marca 2016 r.

Przypominamy, że ewentualne zaniedbania Biskupa Tadeusza Rakoczego w tej sprawie są przedmiotem badania zgodnie z normami Listu apostolskiego Motu Proprio Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka.

Sprawą Duchownego, o którym wspomniano we wczorajszym artykule (punkt 17), zajmuje się prokuratura. Zgodnie z procedurami kościelnymi Diecezja rozpoczęła własne postępowanie kanoniczne.

Ponawiamy prośbę Biskupa Romana Pindla do każdego, kto był lub jest ofiarą jakiegokolwiek duchownego do skontaktowania się z Delegatem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, Księdzem Klaudiuszem Dzikim
Adres: Kuria Diecezjalna, ul. Żeromskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: delegat@kuria.bielsko.pl
Telefon: +48 734 176 655