Kościół pokutuje za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich

  • 7 marca 2019, Robert Karp

Pierwszy piątek Wielkiego Postu, 8 marca 2019 r., będzie przeżywany w całym Kościele w Polsce jako dzień postu i modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży. Inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski jest odpowiedzią na apel papieża Franciszka, który w Liście do Ludu Bożego zachęcił do modlitwy pokutnej i postu, które mają „rozbudzić nasze sumienia, naszą solidarność i nasze zaangażowanie na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”.

Także kościoły diecezji bielsko-żywieckiej włączają się w inicjatywę modlitwy wynagradzającej za grzechy wykorzystywania seksualnego nieletnich. Nabożeństwa pokutne odbędą się w następujących miejscach na terenie diecezji:

Andrychów, kościół św. Macieja, Droga Krzyżowa – 17:30; Msza św. – 18:00

Bielsko-Biała, kościół NSPJ (obok dworca PKP), Msza św. – 18:30, adoracja Najświętszego Sakramentu; Droga Krzyżowa – 20:00

Cieszyn, kościół św. Marii Magdaleny, Droga Krzyżowa – 17:15; Msza św. – 18:00

Oświęcim, kościół św. Maksymiliana, Droga Krzyżowa – 17:00; Msza św. – 18:30

Żywiec, konkatedra Narodzenia NMP, Droga Krzyżowa – 17:30; Msza św. – 18:00

Na tegoroczny dzień pokutny zostały przygotowane trzy wersje nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które można wykorzystać w parafiach i innych wspólnotach kościelnych. Wszystkie teksty nabożeństw są dostępne na stronie Centrum Ochrony Dziecka.

W rozważaniu Drogi Krzyżowej przygotowanym przez Komisję Duszpasterstwa KEP czytamy m.in.: „w każdym ludzkim bólu, w pohańbieniu niewinnych, w każdej zadanej drugiemu człowiekowi krzywdzie trzeba zobaczyć ból i upokorzenie Jezusa, które teraz rozważamy, oniemiali i zawstydzeni”.

W innym miejscu rozważań Komisji Duszpasterstwa stwierdza się: „Konieczna jest radykalna i gruntowna nowość: aby łaska Jezusa, która posługuje się wielkodusznością osób wrażliwych i odpowiednio przygotowanych, przemieniała cierpienie skrzywdzonych w pokój serca i odnowione zaufanie. Aby przemilczanie i zaniedbanie zastąpiono zawsze uczciwym i mądrym reagowaniem”.

Zgodnie z decyzją Episkopatu z listopada 2018 r. pierwszy piątek Wielkiego Postu (w tym roku przypada on 8 marca) będzie odtąd każdego roku dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich diecezjach w Polsce.