Krótki film o bonifratrach

  • 1 lutego 2019, Robert Karp

O Zakonie Szpitalnym św. Jana Bożego opowiadają w krótkim reklamowym filmie bracia nowicjusze – twórcy klipu – którzy przygotowują się do posługi zakonnej w Cieszynie. Od kilku lat bonifratrzy udzielają fachowych rad medycznych i przepisują pacjentom odpowiednie mieszanki ziołowe w Poradni Ziołoleczniczej w Cieszynie, przy której działa Apteka „U Miłosiernych”.

W nowicjacie polskiej prowincji Zakonu w Cieszynie przebywa obecnie trzech braci nowicjuszy. „Brat Dawid jest na drugim roku formacji, a brat Bogusław i brat Szczepan rozpoczęli nowicjat 8 grudnia 2017 r.” – poinformowano na zakonnej stronie internetowej, tłumacząc, że zamieszczony w sieci krótki film, „powstał z pomysłu i twórczego zaangażowania braci nowicjuszy”.

Bracia nowicjusze wyjaśniają w filmie, że chcą towarzyszyć człowiekowi w chwilach radosnych i smutnych, dawać nadzieję, wspierać i być blisko każdej potrzebującej osoby.

W Cieszynie bonifratrzy obecni są od 1700 roku, dzięki Fundacji hrabiego Adama Borka. Od początku działali zgodnie ze swoim charyzmatem zakonnym – zajmowali się leczeniem pacjentów. W roku 1922 przejęli klasztor od prowadzących go braci Czechów. Remont i modernizację zabytkowego gmachu oraz rozwój cieszyńskiego szpitala i konwentu przerwał wybuch II wojny światowej. W listopadzie 1939 roku Niemcy zlikwidowali szpital i nakazali braciom opuszczenie klasztoru w ciągu trzech dni. W klasztorze zorganizowano obóz dla Niemców z Wołynia i Besarabii. Była tu też siedziba miejscowej Hitlerjugend i koszary dla wojska.

W 1946 roku udało się uruchomić część szpitala i aptekę, a w kościele znowu zaczęto odprawiać Msze św. W roku 1950 apteka i gospodarstwo zostały upaństwowione. Od lat 90. ub. wieku zakonnicy znowu mogą samodzielnie prowadzić Dom Opieki Społecznej dla około 120 niepełnosprawnych umysłowo mężczyzn oraz aptekę farmaceutyczną i ziołoleczniczą, także poradnię. Cieszyńska wspólnota klasztoru pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny liczy kilka osób. W konwencie mieszczą się cenne archiwum i biblioteka. Zakonny księgozbiór zawiera cenne książki z dziedziny medycyny, teologii i historii Kościoła. Biblioteka liczy ponad 3 tys. woluminów. Wśród nich jest 194 starodruków oraz 1700 książek wydanych do połowy XX wieku.

W 2011 r. do Cieszyna została przeniesiona siedziba nowicjatu bonifratrów.

Założony w 1537 r. przez św. Jana Bożego (1495-1550) i noszący dziś jego imię Zakon Szpitalny prowadzi ponad 300 dzieł apostolskich, głównie związanych ze służbą zdrowia, w których pracuje prawie 50 tys. osób, wspomaganych przez 7 tys. wolontariuszy. W sumie bonifratrzy pomagają ok. 20 mln ludzi.