Ks. dr Marek Studenski o budowaniu więzi międzyludzkich

  • 11 września 2020, Robert Karp

„Głęboka, dojrzała relacja z drugą osobą daje człowiekowi siłę pozwalającą przetrwać nawet najtrudniejsze doświadczenia” – podkreśla konsultor Komisji Wychowania Katolickiego KEP ks. dr Marek Studenski – autor specjalnych materiałów duszpasterskich na rozpoczynający się 13 września X Tydzień Wychowania. W swej konferencji, która została dołączona do materiałów na stronie Tydzienwychowania.pl wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej przekonuje, że relacje międzyosobowe należą do podstawowych potrzeb człowieka, a rozwijanie ich sprawia, że życie staje się bardziej owocne.

W swych rozważaniach poświęconych budowaniu wzajemnych więzi ks. Studenski wskazuje na Jezusa, którego podczas ziemskiej działalności łączyły „więzi szczególnej zażyłości i przyjaźni”. Zawraca jednocześnie uwagę, że Jezus „nie traktował swych relacji instrumentalnie, nie nawiązywał ich jedynie po to, żeby kogoś doprowadzić do nawrócenia, nie przemawiał do ludzi ‘z góry’, ex cathedra, ale siadał z nimi przy stole, nawet gdy byli grzesznikami czy pogardzanymi celnikami”

Odwołując się do licznych świadectw, kapłan dowodzi jak ważne dla rozwoju człowieka jest doświadczenie bycia w relacji z innymi. „To, jak silne są nasze potrzeby, najlepiej widać w sytuacjach granicznych” – zaznacza ks. Studenski.  „Głęboka, dojrzała relacja z drugą osobą daje człowiekowi siłę pozwalającą przetrwać nawet najtrudniejsze doświadczenia” – zapewnia, nawiązując też do okresu izolacji, jaki wielu przeżywało w czasie pandemii.

„W rozmowach prowadzonych przez telefon czy z użyciem różnych komunikatorów internetowych obiecywaliśmy sobie, że zaraz jak zmieni się sytuacja, odnowimy dawne kontakty, spotkamy się, wzmocnimy więzi. Były to dobre postanowienia. Warto zapytać, co z nich pozostało” – podkreśla konsultor.

Zdaniem dyrektora wydziału katechizacji bielsko-żywieckiej kurii, potrzeba budowania relacji międzyludzkich „jest niezależna od procesu wychowania, wpływów kulturowych czy jakichkolwiek okoliczności”, a niezaspokojenie tej potrzeby „jest zawsze bolesne i pociąga za sobą negatywne konsekwencje”.

„Brak głębokich relacji z rodzicami we wczesnym dzieciństwie skutkuje problemami z zawiązywaniem stałych więzi uczuciowych, niepewnością co do miłości ze strony bliskich osób, a w konsekwencji prowadzi do tego, że człowiek nie jest w stanie zaufać Bogu i uwierzyć w Jego miłość” – zauważa autor konferencji.

Przestrzega jednocześnie przed przeakcentowaniem aspektu uczuciowego relacji, przypominając, że miłość jest raczej decyzją, aktem woli.

Duchowny zachęca, by nasze relacje z ludźmi stale poddawać krytycznej autorefleksji. „Warto zawsze stawiać sobie pytanie, czy w moich relacjach towarzyszy mi czysta miłość, wyrażająca się zabieganiem o prawdziwe dobro bliźniego” – dodaje. Na koniec proponuje, by zapoznać się z innymi konferencjami i katechezami na Tydzień Wychowania.

W związku z sytuacją epidemiczną, pomoce, które można wykorzystać w ramach Tygodnia Wychowania, zostały w tym roku przekazane diecezjom w formie elektronicznej. Zawierają m.in. rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, ponadto scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz teksty konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli, a także nagrania audio i wideo. Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego, konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Tydzień Wychowania jest obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od września 2011 roku. Tegoroczny przebiegać będzie pod hasłem „Budujmy więzi” od 13 do 19 września.