Ks. dr W. Węgrzyniak: warto robić wszystko, by wierzyć w Boga

  • 18 stycznia 2017, Robert Karp

„Warto robić wszystko w naszym życiu, by wierzyć w Boga” – podkreślił ks. dr Wojciech Węgrzyniak, który 17 stycznia w hałcnowskiej bazylice mniejszej w Bielsku-Białej wygłosił katechezę dla dorosłych pt. „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego”. Spotkanie z krakowskim duszpasterzem i biblistą zainaugurowało nową edycję comiesięcznych prelekcji poświęconych tym razem Składowi Apostolskiemu.

Ks. dr Węgrzyniak, który po wygłoszonej katechezie odpowiadał na pytania uczestników spotkania, przypomniał, że wiara w Jezusa Chrystusa jest konieczna do zbawienia.

„Czasem mówi się o tym, że jeśli ktoś jest wierzący, to ma tzw. pewność zbawienia. Mamy tu na myśli zbawienie po śmierci. Natomiast Sobór Watykański II zwrócił uwagę w tym kontekście, na różne kręgi przynależności do Kościoła. Jeżeli ktoś na przykład nie mógł poznać wiary w Jezusa Chrystusa albo został wychowany w innej religii, ale kieruje się w postępowaniu własnym sumieniem, to taka osoba także może być zbawiona” – odpowiadał na jedno z pytań wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, zaznaczając, że w praktyce oznacza to, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto będzie zbawiony.

„Warto robić wszystko w życiu, żeby wierzyć. Jeżeli wiara jest wartością dodatnią, czymś, co daje mi pewność zbawienia, to ja nie mogę kalkulować i odrzucać Pana Boga, tłumacząc, że i tak On zbawi wszystkich” – dodał naukowiec z Katedry Egzegezy Starego Testamentu. Zauważył, że nic tak Boga nie razi jak to, gdy wypieramy się wiary w Niego.

„Bez wiary nie można się podobać Bogu – czytamy w Liście do Hebrajczyków. W tym sensie wiara jest konieczna. Jeżeli wierzę, otwieram się na Pana Boga, wchodzę w łaskę życia wiecznego” – podkreślił kapłan, zachęcając, by rozmawiać o wierze i pogłębiać ją, a przede wszystkim, by prosić Pana Boga, żeby żyć i umrzeć jako wierzący.

„Wszystko można stracić: można stracić pieniądze, można stracić przyjaciół, robotę, ale najgorszą rzeczą, jaka może nas spotkać to utrata wiary” – przestrzegł 43-letni kapłan.

Biblista zachęcił, by zaufać Bogu i dać Mu czas. „Dajmy sobie czas, żeby zaufać Panu Bogu, który prowadzi nas niekiedy przez rzeczy dziwne i bardzo bolesne. Tak naprawdę kiedyś się to wszystko wyjaśni, że zrozumiemy po co ten pozorny brak wszechmocy Boga był” – podkreślił, przypominając, że Pan Bóg, jak prawdziwy Ojciec ufający dziecku, dał człowiekowi olbrzymią przestrzeń wolności.

„Tak jakby Pan Bóg wierzył w to, że jeśli wolność cię nie nauczy, to przymus cię nie wyzwoli” – dodał.

Pochodzący z Niedzicy ks. Wojciech Węgrzyniak studiował w Rzymie i Jerozolimie. Wykłada na krakowskim Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. To doświadczony i ceniony rekolekcjonista, słynący z charakterystycznego poczucia humoru; autor książki „Kościół Boga żywego”. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r.

Gośćmi kolejnych spotkań w hałcnowskiej bazylice będą: ks. Tomasz Jaklewicz, ks. Damian Wąsek, ks. Andrzej Abdank-Kozubski, ks. Andrzej Witko i ks. Wojciech Zyzak.

Katechezy dla dorosłych w bazylice w Hałcnowie rozpoczęły się we wrześniu ub. roku. W 2016 roku wygłosili je: bp Roman Pindel, bp Grzegorz Ryś, ks. prof. Edward Staniek i bp Piotr Greger.

Kazanie wygłoszone w bazylice

Wykład poprzedzony wstępem ks. Piotra Koniecznego

Pytania i odpowiedzi

katech_wegrzyniak 043

katech_wegrzyniak 002

katech_wegrzyniak 004

katech_wegrzyniak 005

katech_wegrzyniak 012

katech_wegrzyniak 013

katech_wegrzyniak 016

katech_wegrzyniak 020

katech_wegrzyniak 025

katech_wegrzyniak 029

katech_wegrzyniak 030

katech_wegrzyniak 033

katech_wegrzyniak 035

katech_wegrzyniak 038

katech_wegrzyniak 041

katech_wegrzyniak 042
katech_wegrzyniak 040

katech_wegrzyniak 008

katech_wegrzyniak 017

katech_wegrzyniak 031