Ks. J. Jastrzębski: Duch Święty działa subtelnie, nie zmusza do niczego, przynosi pokój

  • 22 listopada 2017, Robert Karp

Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Jak odróżnić działanie Ducha Świętego od złego ducha? Dlaczego tzw. spoczynek w Duchu zdarza się na spotkaniach modlitewnych, ale nie podczas bierzmowania? – na te i inne pytania odpowiadał 21 listopada w hałcnowskiej bazylice ks. Jacek Jastrzębski – teolog, duszpasterz, katecheta, pracujący w parafii w Groniu-Leśnicy na Podhalu. Młody kapłan archidiecezji krakowskiej, autor wyróżnionej pracy o Duchu Świętym w pismach Yves Congar’a, był kolejnym zaproszonym mówcą w ramach comiesięcznych katechez dla dorosłych, poświęconych kolejnym artykułom Wyznania Wiary .

Tym razem uczestnikami spotkania było bardzo wielu młodych ludzi, wśród nich m.in. kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ks. Jacek Jastrzębski zwrócił się bezpośrednio do nich, przypominając, że Bóg jest miłością, która przebacza i chce ich prowadzić przez życie.

„Duch Święty chce nas prowadzić do zupełnej wolności, do celu, jakim jest zbawienie. Chciejcie dać się Mu prowadzić, bo wtedy wygracie wasze życie – tu na ziemi, a przede wszystkim życie wieczne w królestwie niebieskim” – przekonywał i cytował słowa metropolity Ignatiosa z syryjskiej Laodycei, wypowiedziane w czasie ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 r.: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia pozostaje martwą literą, Kościół jest organizacją, władza – dominacją, misja – propagandą, liturgia – niczym więcej, jak tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie – moralnością niewolnika. Ale w Duchu Świętym: kosmos jest zmartwychwstały i wzdycha w bólach rodzenia Królestwa, Zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół ukazuje życie Trójcy, władza jest posługą wyzwalania, misja jest Pięćdziesiątnicą, liturgia – pamiątką i zapowiedzią, ludzkie działanie jest przebóstwione”.

Wśród pytań zadawanych przez młodych uczestników spotkania pojawiła się m.in. kwestia dotycząca grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, o którym mówił w dramatycznych słowach Jezus na kartach Ewangelii.

„Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest jeden czyn. Nie polega to na tym, że jeżeli się go popełni, Pan Bóg nam nie odpuści. Bóg jest miłosierdziem, każdy grzech przebaczy. Grzech przeciwko Duchowi to stan twojego serca: jeśli na przykład nie wierzysz, że Bóg odpuści ci twoje wielkie grzechy, gdy zamykasz się na działanie Ducha, mimo że Bóg dobija się stale do serca człowieka” – wyjaśniał kapłan, przestrzegając przed zamknięciem serca na łaskę Boga. „Człowiek sam wtedy odrzuca zbawienie” – zaznaczył.

Duchowny w innej poruszanej kwestii nawiązywał do rozmyślań św. Ignacego z Loyoli, który uczył, jak rozpoznawać działanie Ducha Świętego i odróżniać go od inspiracji Złego. „Działanie Ducha Świętego można rozpoznać po pokoju, jaki ma się w sercu. Jego natchnienie jest subtelne, nie zmusza cię do niczego, daje ci wybór” – dodał.

Mówiąc o objawieniu Bożej Miłości, uosobionej w Duchu Świętym, prelegent wskazywał, że jest to niezwykły prezent od Boga Ojca i Pana Jezusa, który do końca trudno pojąć.

Odpowiadając na pytanie, dlaczego tzw. spoczynek w Duchu zdarza się na spotkaniach modlitewnych, ale nie podczas bierzmowania, teolog odwołał się do „Dokumentów z Malines” kard. Leona J. Suenensa. Dzięki ich autorowi, w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium” znalazł się zapis o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła.

Jak zaznaczył duchowny, choć kard. Suenens nie orzekł jednoznacznie, czy spoczynek w Duchu jest darem od Boga czy tylko psychicznym zjawiskiem, przyznał, że rodzi to dobre owoce. Tłumacząc z kolei, dlaczego nie dochodzi podczas bierzmowania, kapłan wskazał, że  Duch Święty działa w sposób harmonijny i nie doprowadza do takich spektakularnych działań w zgromadzeniu wiernych, którzy nic o tych zjawiskach nie wiedzą.

Wygłaszane przez biskupów, profesorów i rekolekcjonistów od ponad roku comiesięczne katechezy dla dorosłych w bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie mają pogłębić znajomość prawd wiary i moralności chrześcijańskiej, przynieść pomoc w przezwyciężeniu trudności i dać odpowiedź na nurtujące pytania. Każda katecheza jest retransmitowana przez radio „Anioł Beskidów”.

Wykład:

Pytania i odpowiedzi: