Ks. Jaklewicz w hałcnowskiej bazylice o Bogu Stworzycielu

  • 21 lutego 2017, Robert Karp

„Człowiek będzie uprawiał świat jak ogród pod warunkiem, że będzie panował jak Bóg, który jest miłością, który służy, który niczego nie niszczy, lecz stwarza” – przypomniał bohater kolejnego wtorkowego spotkania z cyklu „Katechezy w bazylice”, ks. dr Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gościa Niedzielnego”.

Duchowny, znany z wielu artykułów na łamach katolickiego tygodnika, podjął temat dotyczący kolejnego punktu credo  – „Wierzę w Stworzyciela nieba i ziemi”. Zwrócił uwagę, jak ważne jest to, by twórczo naśladować w swym życiu Stwórcę, który stworzył świat z miłości.

„Człowiek będzie uprawiał świat jak ogród pod warunkiem, że będzie panował jak Bóg, który jest miłością, który służy, który niczego nie niszczy, lecz stwarza. Kiedy człowiek oddala się od Stwórcy, przestaje być twórcą. Aby być prawdziwym twórcą, trzeba być w jedności z Kreatorem, Stwórcą” – wyjaśnił prelegent, odwołując się w swoim wystąpieniu do współczesnych teorii fizyki, ale jednocześnie przypominając naukę Kościoła nt. Stworzyciela nieba i ziemi.

Teolog zwrócił szczególną uwagę na fakt, że Bóg Stworzyciel jest przede wszystkim miłością, który chce, by człowiek Go usłyszał.

„Ważne jest, by widzieć siebie jako dzieło Boga, słyszeć to, co Bóg mówi. Bóg chce, żebyś był. Bóg tak ci mówi każdego dnia: chcę żebyś był jako mężczyzna, jako kobieta, z konkretną historią twojego życia. Każda miłość tak mówi. Jak ktoś kogoś kocha, to mówi ‘bądź’, chcę, żebyś był blisko. Bóg mówi tak do nas: chcę, żebyś był – nawet, gdy jesteś synem marnotrawnym” – dodał.

Po części wykładowej zgromadzeni w bazylice słuchacze mogli zadawać pytania zaproszonemu księdzu.

Kustosz hałcnowskiej bazyliki ks. Piotr Konieczny wyjaśnił, że tegoroczna edycja katechez dla dorosłych ma odpowiedzieć na pytanie „W co wierzy Kościół?”. Jak zaznaczył, pytanie o wiarę będzie tematem przewodnim zaplanowanych spotkań z teologami z terenu archidiecezji krakowskiej i katowickiej.

Wykład.

Pytania i odpowiedzi.