Ks. Mateusz Kierczak – inspektorem ochrony danych osobowych w diecezji

  • 16 maja 2018, Robert Karp

Inspektorem ochrony danych osobowych w diecezji bielsko-żywieckiej został ks. Mateusz Kierczak. Decyzja bp. Romana Pindla o powołaniu nowego stanowiska w kurii wynika z dekretu Episkopatu Polski na temat zmian w przepisach ochrony danych osobowych z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Zadaniem inspektora będzie czuwanie nad tym, by dane osobowe przetwarzane przez Kościół bielsko-żywiecki były wykorzystywane właściwie, z zachowaniem wszelkich przepisów, które znajdują się w rozporządzeniu KEP. To właśnie do inspektora będzie można się zgłosić w przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów dekretu Konferencji Episkopatu Polski.

Jak podkreślił ordynariusz w dekrecie mianującym, działalność inspektora ochrony danych osobowych obejmuje ochronę danych, którymi administruje i przetwarza diecezja bielsko-żywiecka oraz wszystkie kościelne publiczne osoby prawne podległe biskupowi bielsko-żywieckiemu w zakresie opisanym w art. 7 dekretu KEP z 18 marca br.

Diecezjalny inspektor ma także współpracować z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych, który będzie ostateczną instancją w kraju, jeśli chodzi o czuwanie nad zabezpieczaniem danych osobowych w Kościele.

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim został promulgowany 30 kwietnia 2018 roku po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

37-letni ks. Mateusz Kierczak jest dyrektorem Centrum Informacyjno-Medialnego w kurii bielsko-żywieckiej. Pełni także funkcję proboszcza w parafii św. Marcina w Lesznej Górnej.