Ks. prof. Machniak: jedno “Totus Tuus” rzuciło światło na całe życie Karola Wojtyły

  • 20 maja 2020, Robert Karp

„To jedno Totus Tuus rzuciło światło na całe jego życie” – przypomniał ks. prof. Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podczas kolejnej katechezy w bazylice hałcnowskiej, która odbyła się 19 maja 2020 r. i zakończyła obchody 100. rocznicy urodzin papieża w sanktuarium maryjnym. Duchowny opowiedział o całym życiu Karola Wojtyły w kontekście jego niezwykłej relacji oddania się pod opiekę Maryi.

Wykładowca zwrócił uwagę, że bardzo wcześnie w osobistych notatkach pojawia się wezwanie, rozpoczynające niemal każdą zapisaną przez Karola Wojtyłę kartkę: Totus Tuus ego sum, o Maria, et omnia mea Tua sunt – Cały jestem Twój, o Maryjo i wszystko, co moje, Twoje jest. W późniejszym czasie wezwanie to, nie pochodzące z Pisma Świętego, lecz wzięte z rozważań św. Ludwika Marii Grignona de Montforta, zostało użyte w herbie papieskim Jana Pawła II.

Profesor objaśnił sens papieskiej dewizy Totus Tuus i zachęcił, by ta modlitwa młodego Wojtyły i papieża Jana Pawła II była szczególnym umocnieniem dla nas w dzisiejszych czasach, „gdy jesteśmy świadkami atakowania i poniżania Kościoła w osobach Ojca świętego, biskupów, księży i ludzi świeckich. „Niech ona doda nam odwagi” – dodał profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.