Ks. prof. Staniek w Andrychowie do kapłanów: nie bójcie się, bądźcie odważni!

  • 5 października 2019, Robert Karp

„Tak mówi Chrystus –  nie bój się, bo jak jesteś wypełniony moim pokojem, to jesteś odważny” – zachęcił ks. prof. Edward Staniek, zwracając się do kapłanów, którzy uczestniczyli 5 października 2019 r. w dniu skupienia w Diecezjalnym Domu Duszpasterskim w  Andrychowie.

Znany krakowski kaznodzieja przypomniał, że w centrum życia wspólnoty parafialnej oraz każdego kapłana powinna być Eucharystia – „serce kapłańskiego życia”. Namawiał do przypominania sobie i wiernym o podstawowym zadaniu, jakim jest pełnienie woli Boga w życiu człowieka. Znawca nauki Ojców Kościoła zauważył, że zmieniło się dziś podejście do prawdy o grzechu człowieka. „Nie mówi się o grzechu i świętości, lecz o dobru i złu. A to nie jest religijna perspektywa. Musimy na nowo odkrywać, że grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga. W Biblii mamy grzech, nawrócenie, przebaczenie, pokutę i przemianę życia” – dodał 78-letni prelegent.

Gość z Krakowa poruszył też problem rozumienia sakramentu małżeństwa, który, jak wspomniał, opiera się na wzajemnej miłości, a nie na partnerstwie. „Małżeństwo, choćby to cywilne, to jest miłość podniesiona do drugiej potęgi: on kocha ze wzajemnością żonę, ona kocha ze wzajemnością męża. Sakrament małżeństwa to jest miłość podniesiona do potęgi trzeciej, bo pojawia się tu Chrystus ze swoją miłością” – wskazał teolog.

Znany homiletyk dał przykład papieża Benedykta, który jako papież emeryt ciągle walczy o sprawy Kościoła na modlitwie. Zachęcił na koniec kapłanów do intensywnej modlitwy, która ma moc przemieniać świat.

Po konferencji kapłani modlili się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Spotkali się też przy stole.

Kapłańskie dni skupienia odbywają się dwa razy w roku w rożnych miejscach diecezji, m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, Harmężach, Hałcnowie i Korbielowie.