Ks. Sawa: nasza miłość do Jezusa nie może stać w opozycji do drugiego człowieka

  • 23 marca 2020, Robert Karp

O konieczności zachowania równowagi pomiędzy wiarą i rozumem przypomniał misjonarz miłosierdzia ks. dr Przemysław Sawa, autor internetowego cyklu „Duchowość w czasie koronawirusa”. Bielski ewangelizator, duszpasterz i teolog przestrzegł przed uprawianiem pseudoteologii, która ma, zdaniem niektórych katolików, uzasadnić m.in. kto może rozdawać Komunię św. i jak powinno się ją przyjmować w obecnej sytuacji zagrożenia pandemią.

Ks. Sawa zwrócił uwagę, że niewłaściwe byłoby nadmierne akcentowanie w tej kwestii roli rozumu, bo w praktyce oznaczałoby to zamknięcie wszystkich kościołów i rezygnację z wszelkiej posługi sakramentalnej. „Dobrze, że mamy w Polsce kościoły otwarte, ale rozum każe nam zachować wszelkie środki ostrożności. Dlatego idąc nawet na cichą adorację Najświętszego Sakramentu, zachowajmy odpowiednią odległość, nie siadajmy tam, gdzie już ktoś jest. Pamiętajmy, że nie może być w kościele więcej niż 50 osób” – dodał i zwrócił uwagę na słowa tych katolików, którzy uważają, że propozycja, by nie uczestniczyć we Mszy św. jest wyrazem niewiary.

„Pan daje nam siłę, to prawda, ale nasza miłość do Jezusa nie może stać w opozycji do drugiego człowieka. Pan Jezus nie jest ograniczony rzeczywistością, którą uczynił, nie jest ograniczony sakramentami. On potrafi przychodzić do nas w całej pełni, jeśli chce, także poza sakramentami. Nie możemy tu przewartościować i twierdzić, że wiara uczyni nas bezpiecznymi” – przestrzegł. „Nie mogę kochać Boga i narażać innego człowieka na niebezpieczeństwo” – wskazał i odniósł się do toczonych na forach internetowych sporów o to, czy można się zarazić przez Komunię św.

„Niektórzy rozumieją Eucharystię w trochę taki zabobonny sposób i mówią, że Najświętszy Sakrament, będący największą świętością, jest wyjęty poza rzeczywistość doczesną” – zauważył i przypomniał nauczanie Kościoła na temat dwóch natur Jezusa oraz przeistoczenia chleba w Ciało i wina w Krew Chrystusa.

Ks. Przemysław Sawa, teolog, ewangelizator i misjonarz miłosierdzia wraz z przedstawicielami Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody zaprasza do wspólnej modlitwy oraz formacji podczas ograniczeń spotykania się.
Wspólnota SECIM zaprasza do Wspólnoty online.
Transmisje dostępne są pod  adresem:

Plan transmisji w dzień powszedni:
19:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (video)
20:30 Różaniec (video)
21:00 Eucharystia (video)
Uwielbienie
21:40 Temat dnia i rozmowy z internautami (radio)
22:30 Zakończenie programu

Plan niedzielny:

10:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (video)

11:00 Audycja dla dzieci
11:30 Eucharystia
20:00 Czas pozdrowień
20:30 Różaniec (video)
21:00 Apel Jasnogórski
Oferta będzie cały czas poszerzana. Szczegóły na www.secim.pl i www.facebook.com/secim.eu
Wśród bloków tematów i rozmów: ABC teologii, Duchowość chrześcijańska, Kościół w czasie kwarantanny, Sięgając do Tradycji, Życie codzienne teraz. Będą również konkretne propozycje formacyjne dla różnych grup.

Przygotowywane są też audycje dla dzieci.

Wśród modlitw: Eucharystia, liturgia godzin, modlitwa uwielbienia i charyzmatyczna, tradycyjne nabożeństwa.

W niedzielę podczas transmisji mszy świętej (godz. 11:30) część homilii będzie dla dzieci.

Zapraszamy do dzwonienia do studia: +48 697 201 910.

Ewangelizacja trwa

Twórcy programów czekają także na sugestie, propozycje, oczekiwania internautów. Można je na adres: biuro@secim.pl