Ks. Sebastian Mandrysz dla katechetów o innowacyjnych sposobach mówienia o Biblii

  • 8 września 2020, Robert Karp

Uroczysty początek roku katechetycznego w diecezji bielsko-żywieckiej, w związku z zagrożeniem epidemicznym, nie odbył się, a inauguracyjny wykład został przeniesiony do sfery wirtualnej. Jego autor ks. Sebastian Mandrysz, diecezjalny wizytator katechizacji archidiecezji katowickiej w trzech krótkich filmach adresowanych do katechetów wyjaśnia znaczenie tego, w jaki sposób wykorzystać Biblię w swoich katechezach: jak świadczyć i głosić zrozumiale słowo Boże i trafić do młodych oraz dzieci z przekazem o Bogu.

„Sposób mówienia o Piśmie Świętym, sposób jego czytania i przedstawienia jest bardzo istotny w dzisiejszej katechezie. Niewielu młodych ludzi sięga do Biblii, więc sposób, w jaki zaprezentujemy ją na lekcjach religii będzie miał kluczowe znaczenie dla tego, czy oni będą chcieli zerknąć do Pisma Świętego, czy też nie. Być może w wielu domach nie ma Biblii albo leży gdzieś schowana, zakurzona. Warto wtedy szukać takich drobnostek, które są atrakcyjne wizualnie, a które zawierają przekaz słowa Bożego” – radzi wizytator w jednym z filmów, dając przykłady innowacyjnego podejścia do przybliżania młodym ludziom i dzieciom przekazu Dobrej Nowiny. Jednym z nich jest pochodząca z Japonii metoda „kamishibai”, odwołująca się do doświadczenia „papierowego teatru” czy „obrazkowego teatru”.

Innym pomysłem, którego zastosowanie w katechezie precyzyjnie opisuje ks. Sebastian Mandrysz, jest kolejna japońska metoda, łącząca rozrywkę z edukacją – „Escape Room”. „To może być dobra forma służącemu przekazowi ewangelizacyjnemu i religijnemu” – uważa wikary z parafii w Rudziej Śląskiej-Orzegowie, tłumacząc, jak konkretnie przygotować pytania i treści związane z biblijnym przesłaniem.