Książka o żywocie poczciwego kapłana – ks. Stanisława Piątka (1906-1988)

  • 19 maja 2020, Robert Karp

Ukazała się biografia ks. Stanisława Piątka (1906-1988) – kapłana urodzonego w żywieckim Sporyszu, związanego z Krakowem, ziemią zatorską i kęcką. Szczególnie ciepło wspominają tego niezwykłego duchownego klaryski od Wieczystej Adoracji z klasztoru w Kętach. Był ich kapelanem przez ponad 40 lat.

„Dla wielu jest to postać znana i bliska. Cieszymy się, że jego biografia ukazała się drukiem” – przyznaje kęcka klaryska s. Bonawentura Stawarz OCPA, przybliżając książkową pozycję pt. „Żywot kapłana poczciwego. Ksiądz Stanisław Piątek (1906-1988)”, którą napisał Łukasz Front.

Autor podkreśla, że bohater biografii to człowiek, który „choć skromny i niepozorny, niejedno widział i niemało doświadczył”. „Przez większość długiego życia związany był z Kętami – miastem rodzinnym św. Jana Kantego, gdzie pozostawił po sobie dobrą pamięć. Mimo że w działalności ks. Piątka – jakkolwiek wszechstronnej i systematycznej – nie było niczego spektakularnego, postać ta ujmowała (i nadal ujmuje) swoją postawą moralną” – zapewnia.

Stanisław Piątek urodził się 2 sierpnia 1906 r. w Sporyszu, który dziś jest dzielnicą Żywca. Po maturze w żywieckim Państwowym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1931 r. w krakowskim kościele św. Anny z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy. Posłano go do pracy wikariuszowskiej w Kętach. W 1936 r. uzyskał magisterium z biblistyki, co pozwoliło mu zostać katechetą w szkołach powszechnych, gimnazjalnych i zawodowych.

Od września 1939 do marca 1940 r. po raz pierwszy zostaje kapelanem kęckich sióstr franciszkanek, jak wówczas powszechnie nazywano tamtejsze klaryski. Przez krótki czas administruje parafią w Kętach, a następnie w latach 1942-1945 trafia do Spytkowic koło Zatora, gdzie był administratorem parafii. W październiku 1942 r. zostaje aresztowany i oskarżony o udział w antyniemieckiej manifestacji, gdyż przewodniczył pogrzebowi Polaka zabitego przez Niemców. Po dwóch tygodniach przesłuchań w Bielsku odzyskuje wolność.

Po zakończeniu wojny wraca do Kęt, gdzie do 1965 r. uczy jako katecheta w szkołach. W 1947 r., po śmierci kapelana kęckich klarysek ks. Jana Kantego Tobiasiewicza, funkcję tę obejmuje ks. Piątek. Znany był ze swej ofiarnej posługi w konfesjonale. Ze swą pracą duszpasterską łączył pasje pisarskie. Był autorem wspomnień, szkiców historycznych i hagiograficznych. Miłośnik i popularyzator dziejów Kęt, ziemi oświęcimskiej, zatorskiej i żywieckiej. Znany był ze swych działań dobroczynnych.

Umiera 21 czerwca 1988 r. Pochowany jest na kęckim cmentarzu komunalnym w sektorze sióstr klarysek.

Biografia ks. Piątka ukazała się nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki.