Księża emeryci w Muzeum POLIN

  • 11 września 2017, Robert Karp

Kilkunastu księży seniorów diecezji bielsko-żywieckiej odwiedziło Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Wizyta w stolicy odbyła się w ramach kolejnej edycji kursu dla księży seniorów „e-talenty”, dofinansowanego w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2017.

W zeszłym roku księża seniorzy z bielskiego Domu Księży Emerytów wzięli udział w projekcie ASOS, który pomógł im poznać podstawy komunikacji cyfrowej i internetowej.

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 zakłada poprawę jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Jego celem jest także zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych.

fot. ks. Piotr Góra