Misjonarz miłosierdzia: spotkanie z Jezusem wszystko zmienia!

  • 23 października 2016, Robert Karp

„Znam wielu ludzi, którzy byli daleko od Kościoła, a teraz są ewangelizatorami – bo spotkali Jezusa!” – przekonywał misjonarz miłosierdzia ks. dr Przemysław Sawa, który 23 października gościł w parafii NSPJ w Kętach. Po Mszy św. wieczornej poprowadził wieczór uwielbienia z zespołem Tehillah – złożonym z członków diakonii muzycznej Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Wieczór uwielbienia sprawił, że kęcką świątynię wypełniły pieśni chwalące dobroć Boga, przyzywające Ducha Świętego, przeplatane świadectwami i rozważaniami słowa Bożego.

Misjonarz miłosierdzia, mianowany przez papieża Franciszka w Jubileuszowym Roku, zachęcił do uważnego przyjrzenia się postaci Zacheusza z Ewangelii, jego spotkaniu z Jezusem w Jerychu, jego nawróceniu. Namawiał, by w tej ewangelicznej scenie zobaczyć obraz miłosierdzia, jakie Bóg objawia wobec grzeszników.

Ks. Sawa wyjaśnił, że osobiste spotkanie z Jezusem, zaproszenie Go do swego życia i bliska z Nim relacja rozwiązuje liczne problemy, z którymi nie możemy sobie poradzić.

„Znam wielu ludzi, także w naszej wspólnocie są tacy, którzy byli niegdyś daleko od Kościoła, a teraz są ewangelizatorami. Żyją dziś normalnie, bo spotkali Jezusa! W momencie nawrócenia, gdy wyznali: chcę być z Jezusem, nagle przyszło olśnienie. Od tej pory nie trzeba było im tłumaczyć, dlaczego to jest złe, dlaczego tu Kościół mówi ‘nie’, dlaczego w innym miejscu mówi ‘tak’. To wszystko przyszło w pakiecie – bo spotkali Jezusa” – podkreślił ewangelizator, zachęcając uczestników modlitwy, by zaprosili Pana do swego życia, podchodząc do ołtarza, wyznając w duchu, że potrzebują w życiu Jezusa.

„Najpierw musimy mieć żywe doświadczenie spotkania z Chrystusem. Najpierw musi być wyznanie miłości” – dodał.

Misjonarz miłosierdzia, którego zaprosił do wspólnoty parafialnej w Kętach proboszcz ks. Jerzy Musiałek, głosił słowo Boże na niedzielnych Mszach św. Duchowny zaapelował, by swe troski powierzyć z ufnością Jezusowi, aby pozwolić, aby to On wypełnił konkretne życie pokojem i nadzieją.

Przekonywał, że bliska relacja z Bogiem ma olbrzymie znaczenie dla naszego życia, mimo że świat mówi dziś co innego. „Skąd się dzisiaj biorą tak powszechne depresje, rozbite małżeństwa, opuszczone dzieci, tak dramatyczne wyznania bluźniercze o dokonanej aborcji, jak ostatnio mogliśmy usłyszeć od jednej z piosenkarek? Skąd się biorą wojny, chciwość, niesprawiedliwości społeczne, waśnie i kłótnie? To człowiek czyni ten świat takim – detronizując Boga, zapominając o ludzkim przeznaczeniu, że mamy być święci i nieskalani” – podkreślił kaznodzieja. Poprosił, by wsłuchać się w zamiary Pana, by wpatrzeć się w krzyż – znak prawdy i zbawienia, obietnicę zmartwychwstałego Jezusa, że każdy kto wezwie Jego imienia, będzie zbawiony.

Kapłan poprowadził koronkę do miłosierdzia Bożego, następnie przez godzinę pełnił dyżur w konfesjonale.

Późnym wieczorem wraz z zespołem Tehillah, którego hebrajska nazwa oznacza oddawanie Bogu chwały pieśnią, liczni wierni wielbili Boga w świątyni w centrum kęckiego blokowiska.

Ks. Przemysław Sawa pełni stały dyżur w konfesjonale w kaplicy przy bielskim kościele NSPJ – w każdą środę między 16.30 a 17.30. Ewentualne zmiany publikowane są na www.diecezja.bielsko.pl lub www.secim.pl

W Środę Popielcową 10 lutego br. w Watykanie na cały świat rozesłanych zostało ponad tysiąc misjonarzy miłosierdzia z wszystkich kontynentów.
secim-002

secim-046

secim-004

secim-010

secim-018

secim-021

secim-028

secim-032

secim-035

secim-036

secim-038

secim-043

secim-045

secim-019