Modlitwa i spotkanie kapłanów wyświęconych w 1989 roku

  • 15 maja 2019, Robert Karp

Bp Piotr Greger przewodniczył Eucharystii w cieszyńskim kościele pw. św. Marii Magdaleny z udziałem duchownych, którzy 30 lat temu przyjęli święcenia prezbiteratu. Wśród 18 księży diecezji bielsko-żywieckiej, uczestniczących 15 maja 2019 r. we Mszy św. w cieszyńskim sanktuarium maryjnym, byli tacy, którzy przyjęli święcenia 21 maja 1989 r. w katedrze na Wawelu w Krakowie, a część, jak biskup pomocniczy diecezji, zostali wyświęceni 13 maja w katedrze w Katowicach.

Pomysłodawcą corocznych spotkań jest ks. Janusz Kuciel, proboszcz parafii NMP Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim. Księża wyświęceni w tym samym roku, ale w różnych miejscach, przygotowujący się do kapłaństwa w różnych seminariach duchownych, po raz pierwszy spotkali się razem z okazji okrągłego jubileuszu 5 lat temu.

Podczas środowego spotkania, które przygotował tym razem ks. Jacek Gracz, był czas na wspólną Eucharystię i wspomnienia. Modlono się m.in. za kolegów rocznikowych, którzy odeszli do Domu Ojca, m.in. za  ks. Henryka Michalskiego, ks. Jacka Rapacza, ks. Krzysztofa Krzemienia i ks. Piotra Koszyka.

Następne jubileuszowe spotkanie zaplanowano w bielskiej kurii. Gospodarzem będzie biskup pomocniczy.

W momencie ogłoszenia papieskiej bulli „Totus Tuus Poloniae populus” z 25 marca 1992 roku do nowo powstałej diecezji bielsko-żywieckiej inkardynowano 258 kapłanów: z diecezji katowickiej (127) i archidiecezji krakowskiej (131). Pracowało także wówczas 33 zakonników.

fot. ks. Jakub Kuliński