Modlitwa Różańca i nowenny do Ducha Świętego w Żywcu

  • 22 maja 2020, Robert Karp

O tym, że wniebowstąpienie to ostatnie widzenie Jezusa po zmartwychwstaniu, przypomniał bp Roman Pindel podczas rozważań, które zakończyły modlitwę różańcową transmitowaną z żywieckiej konkatedry, 22 maja 2020 r. Różaniec poprzedził nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego odmówioną wspólnie z miejscowymi księżmi parafialnymi.

Biskup mówiąc o wydarzeniu wniebowstąpienia zauważył, że zazwyczaj kojarzy się ono z obrazem Apostołów wpatrujących się w górę, gdzie nad chmurami widnieje wstępujący do nieba Chrystus.

„Tak naprawdę wniebowstąpienie to ostatnie widzenie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, przed powtórnym Jego przyjściem. Co prawda, będzie się jeszcze ukazywał Pawłowi w kilku miejscach, kiedy będzie go pocieszał, ale dla dwunastu Apostołów to ostatnie widzenie Chrystusa. Wniebowstąpienie ma przypomnieć, że Pan przyjdzie powtórnie, tak jak teraz był i odszedł. Ale ono ma także ukierunkować Apostołów, żeby poszli do Wieczernika, tam, gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię i kapłaństwo. Mają się tam udać z Maryją, niewiastami, uczniami i tam zjednoczeni na modlitwie mają czekać na dar Ducha Świętego” – wyjaśnił biskup zachęcając do włączenia się w modlitwę nowenny do Ducha Świętego.