Modlitwy w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego

  • 9 marca 2019, Robert Karp

„Kościół się nie uchyla i jeżeli jest zło, które się w nim dokonało, trzeba za to umieć przeprosić” – tłumaczył ks. prałat Stanisław Czernik, proboszcz parafii św. Macieja Ap. w Andrychowie, jednej z pięciu na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie 8 marca 2019 r. odprawiono specjalne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i modlono się w intencji ofiar wykorzystania nieletnich przez niektórych duchownych. Ta inicjatywa Konferencji Episkopatu Polski była odpowiedzią na apel papieża Franciszka, który zachęcił do modlitwy pokutnej i postu „na rzecz kultury ochrony, oraz mówienia «nigdy więcej» wszelkim rodzajom i formom nadużyć”.

„Pragniemy i dołączyć się w modlitwie za skrzywdzonych, w pokorze stanąć przed miłosiernym Bogiem, prosząc o odzyskanie wewnętrznego pokoju oraz wiary w ludzi, prosząc dla skrzywdzonych dzieci o prawdę i sprawiedliwość, o nawrócenie dla krzywdzicieli, kimkolwiek oni byli” – modlił się ks. prałat Stanisław Czernik, który przewodniczył Mszy św. w andrychowskim kościele św. Macieja. Przed Eucharystią kapłan odprawił nabożeństwo Drogi Krzyżowej w intencji ofiar wykorzystania nieletnich przez niektórych duchownych.

Kapłan w kazaniu podkreślił, że piątkowa modlitwa jest próbą stanięcia w prawdzie wobec zła, które dokonało się w Kościele. „Niektórzy przedstawiciele naszego Kościoła dopuścili się bardzo ciężkich czynów, które są obrazą Pana Boga, ogromną krzywdą wyrządzoną ludziom i wielkim zgorszeniem. Chcemy za to Pana Boga przeprosić, chcemy stanąć w prawdzie. Niech ta modlitwa będzie świadectwem dla nas wierzących jak przyjmować tę prawdę” – zaznaczył proboszcz i odwołał się do wniosków ze spotkania, które odbyło się w Watykanie w dniach 21-24 lutego br. na temat ochrony małoletnich w Kościele. Przypomniał zarazem, że skala problemu pedofilii – dane UNICEF czy ONZ mówią o 200-300 milionach wykorzystywanych dzieci na całym świecie – jest ogromna i dotyczy nie tylko wierzących, należących do Kościoła katolickiego, ale ludzi wszystkich kultur i narodów. Wskazał jednocześnie na niepokojące zjawiska, które sprzyjają szerzeniu się pedofilii, takich jak m.in. seksualizacja kultury czy szeroki dostęp do pornografii.

„Chciejmy wyjść z tego mroku. Widząc całe zło, jakie dzieje się za podszeptem szatana, wpatrujmy się w krzyż – znak ostatecznego zwycięstwa miłości, prawdy, dobra. On jest źródłem miłości i miłosierdzia dla każdego z nas” – modlił się duchowny.

Andrychowska parafia była jednym z czterech miejsc na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie odbyły się takie nabożeństwa pokutne. W pierwszy piątek Wielkiego Postu modlitwa przebłagalna w Dzień Modlitwy i Pokuty rozbrzmiała kościele NSPJ w Bielsku-Białej, w cieszyńskim kościele św. Marii Magdaleny, w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu i żywieckiej konkatedrze.

Zgodnie z decyzją Episkopatu z listopada 2018 r. pierwszy piątek Wielkiego Postu będzie odtąd każdego roku dniem modlitwy wynagradzającej oraz postu we wszystkich diecezjach w Polsce.