Msza Barbórkowa z udziałem bp. P. Gregera

  • 4 grudnia 2017, Robert Karp

Bp Piotr Greger przewodniczył uroczystej Mszy Barbórkowej w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach – Osiedle Brzeszcze. To parafia, na terenie której mieszka najwięcej czynnych i emerytowanych górników Zakładu Górniczego „Brzeszcze”.

W homilii biskup przypomniał, że w ikonografii chrześcijańskiej św. Barbara przedstawiana jest z kielichem i Hostią, czyli znakami eucharystycznymi, wskazującymi na Ciało i Krew Chrystusa, koniecznymi do kształtowania i umacniania wiary. Podkreślił, że jeśli zabraknie w życiu mądrości opartej na wierze, giną wszystkie pozostałe cnoty, a w ich miejsce pojawiają się i szybko dają o sobie znać kolejne wady.

„Kto nie będzie się kierował w życiu mądrością, ten będzie miał poważne trudności w wychowaniu swoich dzieci, zmarnuje swoje lub cudze osiągnięcia w pracy. Bez mądrości nie da się zachować porządku ani w sercu, ani w domu, ani w życiu społecznym” – powiedział duchowny.

Wskazał na przykład św. Barbary, która swoim życiem dowiodła, że można być człowiekiem mądrym, roztropnym, przepełnionym mocą wiary w Boga, nawet w obliczu pojawiających się niebezpieczeństw.

Proboszcz parafii ks. Eugeniusz Burzyk podkreślił, że zarówno kościół, jak i parafia powstały 35 lat temu dzięki kopalni, a wielu parafian przybyło z różnych stron kraju i zamieszkało w Jawiszowicach czy Brzeszczach. „Modlimy się dzisiaj o Boże błogosławieństwo dla górników oraz ich rodzin, zarówno pracujących, jak i emerytów czy rencistów, a także za górników zmarłych i tych, którzy ponieśli śmierć podczas pracy w kopalni” – powiedział kapłan.

Obecni byli górnicy ze swoimi sztandarami, a niektórzy parafianie przyszli na Mszę w górniczych mundurach. Podczas liturgii śpiewał parafialny chór „Canticum Novum”.

Wiernych wchodzących do kościoła witała orkiestra górnicza, wraz z dyrektorem ds. pracy – Janem Parcerem, biskupem i proboszczem parafii.

fot. Jerzy Zajda