Msza św. w intencji zmarłych pochowanych w żywieckiej katedrze

  • 4 listopada 2018, Robert Karp

W Dzień Zaduszny, 2 listopada 2018 r.,  Mszę św. w intencji zmarłych pochowanych w żywieckiej katedrze oraz wokół niej odprawił bp Roman Pindel. Po Eucharystii przy krypcie Habsburgów odbyło się specjalne nabożeństwo za dusze zmarłych, które celebrował biskup ordynariusz.

Biskup zaapelował w homilii, by umacniać wiarę „w postawie miłosierdzia wobec innych, słuchając słowa Bożego, modląc się i uczestnicząc w Eucharystii”. „Gdy zaś myślimy z niepokojem o naszych bliskich, módlmy się za nich, póki żyją, aby uznali, że nie ma innej drogi do Domu Ojca, jak ta, którą Jezus nam dziś przypomina” – zwrócił uwagę i powtórzył, by zanosić modlitwy za zmarłych, polecać ich modlitwom innych i ofiarować za nich Mszę św. Wyjaśnił, że Msza „uobecnia ofiarę Jezusa Chrystusa, wyprasza łaskę, zadośćczyni wobec win człowieka i leczy serca tych, którzy utracili bliskich”.

„W taki sposób przede wszystkim wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, który za każdego umarł na krzyżu, oczyszczając nas z tego, co przez nasze czyny oddziela nas od Boga. Wyznajemy wiarę, że nie ma innej Drogi do Ojca, nie ma innego Życia po śmierci, jak to które On daje i nie ma innej Prawdy o życiu człowieka jak On sam i to co nam objawił” – podkreślił.

We wzniesionej w 1929 roku neorenesansowej kaplicy grobowej rodziny Habsburgów, zaprojektowanej przez architekta Franciszka Mączyńskiego z Krakowa, pochowani są m.in.: Maria Krystyna Habsburg-Lotaryńska (1923-2012), Karol Stefan Habsburg-Lotaryński (1860-1933) i Maria Teresa Habsburg-Toskańska  (1862-1933) – dziadkowie Marii Krystyny oraz jej brat Olbruś (1926-28).

fot. Tomasz Terteka