„Na Obszarach” biskup zawierzy diecezję Sercu Maryi

  • 10 maja 2017, Robert Karp

Niemal 30 lat po tym, jak zainicjowano powstanie nowej parafii „na Obszarach” w Bielsku-Białej, ta bielska wspólnota parafialna będzie gospodarzem głównych uroczystości z okazji 100. rocznicy objawień Matki Boskiej Fatimskiej. W kościele, którego wieżą jest wznosząca się na 30 metrów i widoczna z wielu zakątków Bielska-Białej, ważąca około tony i pokryta blachą figura Matki Bożej Fatimskiej, bp Roman Pindel zawierzy 13 maja całą diecezję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Zdaniem ks. Jana Duraja, proboszcza bielskiej parafii na Obszarach, erygowanej w 1991 roku, uroczystości sobotnie będą największym wydarzeniem w krótkiej historii wspólnoty parafialnej. „Dla parafii takie wydarzenie zdarza się raz na 100 lat. Podobne, o charakterze religijnym i promujące parafię, przypuszczam się nie wydarzy w najbliższym czasie. Zapewne kolejne będzie za 50 lat, przy okazji 150. rocznicy objawień fatimskich, ale my już żyć nie będziemy” – zauważa kapłan w rozmowie.

Jak zaznacza ks. Duraj, orędzie fatimskie jest bardzo proste w formie i głębokie w treści. „Treść dotycząca istoty Ewangelii, gdyż pokuta i nawrócenie stanowią istotę przesłania ewangelicznego. Uczestnikami są oto proste dzieci, które stały się narzędziem w rękach Matki Bożej. W świetle tych objawień widzimy Maryję jako Tę, która jest blisko ludzi i Kościoła. Mimo że jest wniebowzięta i raduje się już przywilejami zmartwychwstałego człowieka, Matka Boża jest po stronie pielgrzymującego Kościoła, szuka człowieka, pragnie mu pomóc” – dodał.

Sobotnie uroczystości „na Obszarach: rozpoczną się godz. 16.00 od młodzieżowego czuwania modlitewnego „Światło i pokój”, które zakończy się nabożeństwem majowym.

Biskup bielsko-żywiecki przewodniczyć będzie Eucharystii koncelebrowanej, a następnie wzdłuż ulic osiedla wyruszy ze śpiewem na ustach procesja różańcowa.

Na zakończenie uroczystości biskup odmówi akt zawierzenia diecezji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Ordynariusz przekaże na koniec przedstawicielom wszystkich parafii pamiątkowe różańce na znak jedności Kościoła diecezjalnego, przeżywającego w tym roku 25. rocznicę erygowania przez papieża Jana Pawła II.

Teren nabożeństwa i procesji ma zostać odpowiednio nagłośniony. Przebieg uroczystości będzie można śledzić na telebimie przed świątynią oraz poprzez internetową kamerę. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi radio „Anioł Beskidów”.

Po uroczystości zaplanowano także agapę z poczęstunkiem z ciast i kuchni polowej.

Jak informuje Karol Markowski, radny Rady Miejskiej Bielska-Białej i jednocześnie organista w parafii, na czas uroczystości wprowadzone zostaną pewne zmiany w organizacji ruchu, umożliwiające dojazd i parking samochodom i autokarom pielgrzymów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult, oraz przewodniczący Rady Miejskiej, Jarek Klimaszewski.

Bp Roman Pindel zawierzy 13 maja diecezję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Będzie to jeden z pierwszych w Polsce aktów zawierzenia Kościoła diecezjalnego Niepokalanemu Sercu Maryi.

Z okazji 100-lecia objawień fatimskich, polscy biskupi odnowią akt poświęcenia ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Zostanie to dokonane 6 czerwca w pallotyńskim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, zwanym „polską Fatimą”. Następnie akt ten zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 r.

Czerwcowy akt poświęcenia jest odnowieniem Aktu poświęcenia naszej ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi, którego polski Episkopat dokonał 8 września 1946 r. na Jasnej Górze, pod przewodnictwem prymasa kard. Augusta Hlonda. Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Piusa XII w 1942 r., którego inspiracją były objawienia fatimskie.

Podczas objawień w Fatimie w 1917 r. Matka Boża przekazała dzieciom, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy m. in. wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Maryja prosiła także o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu sercu. Wyjaśniała, że „jeśli Rosja nawróci się, zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła”.

Po raz kolejny Matka Boża prosiła o to, objawiając się s. Łucji w latach 1929 i w 1930. Matka Boża przekazała wówczas s. Łucji, że „jeśli ludzie się nie nawrócą i nie będą żałować za grzechy, dojdzie do następnej wojny światowej, klęski głodu, wielu konfliktów zbrojnych i prześladowania chrześcijan, a ratunkiem jest m. in. zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca”.