Nagroda św. Maksymiliana – zapowiedź

  • 1 stycznia 2020, Robert Karp

„Nagroda św. Maksymiliana Marii Kolbego” wręczona zostanie po raz czwarty podczas specjalnej gali, która odbędzie się 5 stycznia 2020 roku o godz. 17.00  w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu. Wyróżnienie przyznawane jest za działalność ewangelizacyjną i apostolską. Nagrodzona osoba otrzyma kopię figurki „Matki Bożej zza drutów” z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.

Jak poinformował dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii bielsko-żywieckiej ks. Sebastian Rucki, który jest jednocześnie członkiem i przewodniczącym Kapituły wyłaniającej laureatów, celem nagrody jest promocja działalności ewangelizacyjnej oraz pobudzenie wrażliwości apostolskiej.

„Laureatem nagrody może być osoba duchowna, świecka, członek instytutu życia konsekrowanego albo stowarzyszenia życia apostolskiego oraz organizacja, wspólnota lub stowarzyszenie, które prowadzą działalność ewangelizacyjną i apostolską” – przypomniał kapłan.

Gala wręczenia Nagrody św. Maksymiliana rozpocznie się 5 stycznia o godz. 17.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury w Oświęcimiu. Zaplanowano wykład pt. „Życie religijne więźniów chrześcijańskich w obozie Auschwitz” Teresy Wontor-Cichy, historyk Centrum Badań Muzeum Auschwitz. Po nim nastąpi wręczenie Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego za wybitne osiągnięcia na polu ewangelizacji w diecezji bielsko-żywieckiej. Statuetkę wręczy bp Roman Pindel. Na koniec odbędzie się projekcja filmu: „Miłość i Miłosierdzie”.

Główną nagrodą jest kopia figurki „Matki Bożej zza drutów”. Oryginalna figurka maryjna znajduje się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, w kaplicy „Matki Bożej zza drutów”. Figurka powstała w czasie II wojny światowej w KL Auschwitz. Wykonał ją na terenie niemieckiego obozu w 1940 r. więzień Bolesław Kupiec (nr 792). Był to jego dowód wdzięczności dla ks. Władysława Grohsa za niesioną przez niego pomoc materialną osadzonym w obozie. Ks. Grohs w testamencie prosił, aby po jego śmierci przekazać figurkę „Matki Bożej zza drutów” do Niepokalanowa. Klasztor niepokalanowski z kolei przekazał figurkę do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, gdyż uznał, że jest to najbardziej odpowiednie miejsce dla „Matki Bożej zza drutów”.

Twarz blisko dwudziestocentymetrowej figurki Matki Boskiej jest skupiona i smutna. Jej płaszcz z kapturem na plecach przypomina opończę, przepasana jest góralską krajką, a wieńcząca głowę gwiaździsta korona również zawiera motywy góralskie.

Statut Nagrody Maksymiliana

Laureaci Nagrody z lat poprzednich:
Ks. Józef Walusiak – 2017
S. Jadwiga Wyrozumska – 2018
Anna Ficoń – 2019