„Niedziela słowa Bożego” ze św. Pawłem

  • 26 stycznia 2020, Robert Karp

„Wydarzenie pod Damaszkiem dowodzi, iż poszukiwanie zagubionych jest dla Boga zdecydowanie ważniejsze niż nagradzanie sprawiedliwych.” – zwrócił uwagę bp Piotr Greger, który przewodniczył 26 stycznia uroczystościom odpustowym w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej. Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej podkreślił, że dzisiejsza niedziela po raz pierwszy, dzięki decyzji papieża Franciszka, obchodzona jest w całym Kościele jako „Niedziela słowa Bożego”.

Duchowny, odwołując się do opisanej w Ewangelii przemiany św. Pawła, zwrócił uwagę na to, że wydarzenie pod Damaszkiem wskazuje, iż Bóg pragnie dać szansę człowiekowi na nawrócenie.

„Poszukiwanie zagubionych jest dla Boga zdecydowanie ważniejsze niż nagradzanie sprawiedliwych. Jezus idzie do grzeszników, gdy oni są jeszcze grzesznikami. Nawrócenie okazuje się owocem spotkania, a nie jego uprzednim warunkiem. Relacja Kościoła, czyli chrześcijan, do grzeszników, i to zanim się jeszcze nawrócą, jest obrazem otwartej postawy Chrystusa i stanowi rdzeń Dobrej Nowiny” – wskazał i dodał, że Jezus zmartwychwstały obdarza Pawła darem przebaczenia, co w efekcie przynosi konkretne owoce w życiu niedawnego prześladowcy wyznawców Jezusa.

„Z człowieka kierującego się nienawiścią stał się wyrozumiały, współczujący, miłujący; z prześladowcy stał się człowiekiem znoszącym w pokorze cierpienie, odrzucenie, niezrozumienie i w końcu własne prześladowanie. Przeżycie spotkania z Jezusem pod Damaszkiem umożliwiło Pawłowi przezwyciężenie nienawiści” – stwierdził biskup.

Kaznodzieja zaznaczył, że Paweł staje się też człowiekiem „całkowicie pochłoniętym przez Boże słowo”. Biskup zauważył, że jest to jeszcze jeden z argumentów za słusznością decyzji papieża Franciszka o świętowaniu trzeciej niedzieli zwykłej jako „Niedzieli słowa Bożego”. „W ten sposób papież chce, zachęca i zaprasza, abyśmy – jak nawrócony Paweł – byli temu słowu posłuszni, całkowicie oddani; abyśmy pozwolili się temu słowu prowadzić. To, co Bóg nam proponuje w swoim słowie, jest zawsze najlepsze, optymalne, my niczego mądrzejszego nie wymyślimy” – skonkludował hierarcha.

fot. Mariusz Niesyt