O Popielcu, skrutyniach i przygotowaniu paschalnym w krypcie katedry

  • 6 marca 2019, Robert Karp

O tym, że okres Wielkiego Postu, wynoszący 40 dni – od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty – przypomina o czterdziestu dniach trwania potopu, czterdziestu latach wędrówki Izraelitów przez pustynię, czterdziestodniowej wędrówce Eliasza do góry Horeb i czterdziestodniowym poście Jezusa na pustyni przed publicznym wystąpieniem – rozmawiali m.in. bp Piotr Greger i ks. Jacek Pędziwiatr podczas kolejnej „Rozmowy poświęconej” w krypcie katedry, 5 marca 2019 r.

Biskup Greger zwrócił przy okazji uwagę na niezwykłą popularność wśród wiernych Środy Popielcowej. Rzesze ludzi ściągają tego dnia do świątyń, gdyż dostrzegają w geście posypania głów popiołem symboliczną inaugurację okresu wielkopostnego.

„Ludzie zabierają nawet popiół do koperty, do pudełek po zapałkach. Chcą go zanieść tym, którzy nie mogli przyjść. Miałem nawet taką sytuację, że ktoś się zapomniał i myśląc, że to komunia, język wyciągnął. Tak było. Jest jakieś magiczne przywiązanie do popiołu. A to nie jest sakrament. Jednak przywiązanie jest bardzo silne” – zauważył biskup. Zwrócił uwagę, że okres wielkopostny to okazja przede wszystkim do duchowej przemiany i za Benedyktem XVI powtórzył, że jest to czas przygotowania paschalnego.

„Mamy świadomość, że pokuta i nawrócenie to środki, które mają nam pomóc do przygotowania do czegoś, co na nas czeka za 40 dni” – dodał hierarcha.

Spotkanie w krypcie katedry poświęcone było w dużej mierze odpowiedzi na pytanie o to, co łączy Wielki Post z przygotowaniem do chrztu. Pomysłodawcy rozmów poświęconych zwrócili szczególną uwagę na praktykę tzw. skrutyniów (łac. scrutor – badam, doświadczam, próbuję), które polegały na tym, że podczas zgromadzenia Kościół modlił się o pełne nawrócenie dorosłych kandydatów do przyjęcia chrztu. Biskup zauważył, że obrzędy skrutyniów wielkopostnych pomagają bezpośrednio przygotować się do sakramentu chrztu świętego. Jest to także okazja, by w katechezach przekazywać katechumenom istotne prawdy wiary, a przez różne obrzędy wprowadzić ich w życie chrześcijańskie.

„Rozmowy poświęcone” w katedrze są kontynuowane co miesiąc, najczęściej w pierwszy wtorek, od lutego 2017 roku. Spotkania dotyczą spraw prostych. Biskup pomocniczy bielsko-żywiecki i redaktor radia „Anioł Beskidów” podejmują takie tematy, które pomagają słuchaczom zrozumieć i lepiej przeżyć liturgię, zwłaszcza Mszę św.

fot. Marian Szpak