Odpust na beskidzkim Groniu Jana Pawła II

  • 13 września 2020, Robert Karp

Liczni pielgrzymi uczestniczyli 13 września 2020 r. w uroczystościach odpustowych z okazji Święta Podwyższenia Krzyża na Groniu Jana Pawła II w Beskidzie Małym – „górskim sanktuarium” poświęconym 25 lat temu. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Stanisław Czernik. Proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie przypomniał, że przez krzyż otrzymujemy prawdziwą lekcję sensu życia.

Duchowny w kazaniu zauważył, że obecnie toczy się na naszych oczach walka z człowiekiem, rozumem, zdrowym rozsądkiem, naukowymi ustaleniami, systemem wartości, instytucją rodziny i samym Bogiem. „Czy taka walka może stanowić sens i cel życia?” – zapytał kaznodzieja i podkreślił, że cierpienia i  krzyża nie można zaakceptować bez miłości.

„Gdy zaakceptujemy prawdę, że krzyż wyrasta z miłości, zniknie nienawiść i poczucie bezsensu życia. Pod krzyżem rodzi się przebaczenie, rodzi się nowy człowiek” – zapewnił prałat. „Krzyż nikomu nie zagraża: ani pokojowi, ani ekonomii, ani polityce, ani kulturze, ani człowiekowi” – stwierdził i zachęcił do uczestniczenia bez lęku w „Chrystusowej szkole życia”.

Ks. Czernik przekazał pozdrowienia od bp. Romana Pindla i przypomniał szczegółowo historię górskiej kaplicy na Groniu Jana Pawła II, która, jak wskazał, zmieniło oblicze tego regionu. Podziękował opiekunom górskiego miejsca modlitwy i pielgrzymowania. Jak zaznaczył kapłan, przypomina ono o m.in. o tym, że tak jak trwałe i niezmienne są góry, tak niezruszone są zasady Bożych przykazań.

„Niech to miejsce niesie takie przesłanie i daje potęgującą miłość naszym sercom” – wezwał.

Groń Jana Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię papieża – Polaka. Wzniesienie liczy 890 metrów n.p.m. Znajduje się tu kaplica postawiona w 1995 r. oraz stalowy krzyż z 1991 r., poświęcony „ludziom gór”.

W kaplicy stoi fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 r., oraz podarowane przez papieża różańce. Nieopodal znajduje się Droga Krzyżowa z rzeźbionymi stacjami, kilka mniejszych kapliczek, dzwonnica i pomnik Jana Pawła II. W kaplicy cyklicznie odprawiane są Msze św.

fot. Maria Jakubowska-Szczotka