Ojciec Świętego Jana Pawła II został ochrzczony w Białej

  • 22 grudnia 2017, Mateusz Kierczak

W księgach parafii Narodzenia NMP w Bielsku-Białej (Lipniku) odnaleziono dowód, że miejscem chrztu Karola Wojtyły, ojca Jana Pawła II, był kościół Opatrzności Bożej w Białej. Dotychczas uważano, że został on ochrzczony 27 lipca 1879 r. w Lipniku. Do tej parafii należeli jego rodzice. To przekonanie wynikało z treści lipnickiej Księgi Chrztów (Tom XIII anno 1872-1889). Na stronie 201 zawiera ona informację o fakcie chrztu Karola, syna Macieja Wojtyły i Anny z d. Przeczek.

Dokładna lektura tejże Księgi Chrztów ukazuje zaskakujący kontekst chrztu Karola Wojtyły. Otóż wśród aktów metrykalnych z roku 1879 na kilku stronach znalazły się adnotacje dotyczące 46 dzieci, które zostały ochrzczone nie w Lipniku, lecz w sąsiedniej parafii w Białej. Zauważył to notariusz i archiwista Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej, ks. Czesław Chrząszcz, który od kilku miesięcy pracuje w parafii w Lipniku.

Ówczesny proboszcz lipnicki, ks. Jerzy Dyczek, sporządzając wykaz ochrzczonych w roku 1879, gdy zakończył spisywanie metryki chrztu nr 88 (z 14 września 1879), nagle postanowił na następnej stronie zamieścić spis dzieci, należących do jego parafii, ale ochrzczonych w kościele w Białej od 24 III 1877 do 10 VIII 1879 roku. Zatytułował tę część Appendix baptisatorum Bialae (dodatek ochrzczonych w Białej) i sporządził ich wykaz nadając mu osobną numerację. Przy numerze 43 zanotował fakt chrztu Karola Wojtyły oraz podał imię szafarza tego sakramentu: ks. Stanisława Lachmanna, wikariusza parafii w Białej (nota bene ks. Dyczek w tej numeracji pogubił się nieco – pominął numer 38, dlatego przy akcie chrztu Karola właściwym powinien być numer 42).

Ks. J. Dyczek wyraźnie zaznaczył koniec wynotowania personaliów dzieci ochrzczonych w sąsiednim kościele. Poniżej bowiem zapisał: Continuatio baptisatorum in Lipnik, po czym sporządził kolejny akt chrztu pod numerem 89 – nawiązując w ten sposób do przerwanego ciągu.

Dlaczego rodzice Karola wybrali kościół w Białej? Wśród różnych powodów można domyślić się głównego: w dniu urodzenia Karola (18 lipca) od kilku tygodni kościoła w Lipniku po prostu nie było, zgorzał on bowiem w tymże roku w nieco tajemniczych okolicznościach w sam dzień Zielonych Świąt.

Dziwić może trochę, że informację o udzieleniu chrztu dzieciom z Lipnika przesłano do ks. Dyczka, wbrew dziś obowiązującej zasadzie sporządzania dokumentów: gdzie akt, tam fakt.  Wszystko wskazuje na to, że chociaż miejscem chrztu Karola Wojtyły, syna Macieja, jest kościół Opatrzności Bożej w Białej, to z całą pewnością od dnia narodzin należał on do parafii w Lipniku (nota bene jednej z najstarszych w Polsce Południowej).