Ok. 6 tys. ubogich osób korzysta z pomocy żywnościowej Caritas

  • 23 czerwca 2020, Robert Karp

Około 6 tys. osób – najbardziej potrzebujących, seniorów oraz tych, którzy w okresie epidemii przebywali w kwarantannie – objętych zostało programem Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która rozprowadza żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Żywność trafia do poszczególnych organizacji partnerskich.

Jak poinformowała bielsko-żywiecka Caritas, oprócz pomocy żywnościowej osoby zakwalifikowane mają możliwość brania udziału w warsztatach interdyscyplinarnych, organizowanych w ramach bieżącego podprogramu POPŻ.

Aktualna edycja, rozpoczęta w 2014 r., zostanie zakończona w lipcu 2020 r. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.