Opłatek biskupa ze wspólnotą „Mamre”

  • 6 stycznia 2018, Robert Karp

Biskup diecezji żywieckiej Roman Pindel spotkał się na opłatku z członkami Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Z tej okazji hierarcha przewodniczył 4 stycznia Mszy św. w kaplicy klasztoru sióstr serafitek w bielskim Hałcnowie.

Do bielskiej wspólnoty charyzmatycznej i ewangelizacyjnej „Mamre” należą całe małżeństwa i rodziny z różnych zakątków diecezji bielsko-żywieckiej.

Wspólnota jest stowarzyszeniem wiernych o charakterze prorodzinnym i w swej duchowości korzysta z doświadczenia katolickiego Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Erygowana została dekretem arcybiskupa częstochowskiego w lutym 2000 r. Od października 2004 r., za zgodą biskupa Tadeusza Rakoczego, działa także w diecezji bielsko-żywieckiej. Formację ciągłą podjęło tu około stu dorosłych osób, które co dwa tygodnie spotykają się w małych grupach. Działa także diakonia charytatywna wspólnoty, która obejmuje opieką rodziny wielodzietne, osoby chore i bezdomne.

Nazwa wspólnoty nawiązuje do Księgi Rodzaju 18 i do Listu do Hebrajczyków 13,2. Wskazuje na gościnność, która przynależy do charyzmatu wspólnoty i jest jedną z form miłości i służby wobec potrzebujących.

fot. ks. Piotr Góra