Oświadczenie biskupa Piotra Gregera w sprawie dzisiejszego artykułu opublikowanego na portalu Onet

  • 13 września 2020, Mateusz Kierczak

Oświadczenie biskupa Piotra Gregera w sprawie dzisiejszego artykułu opublikowanego na portalu Onet

Chciałbym sprostować swoją wypowiedź, która miała miejsce w rozmowie z dziennikarzem portalu internetowego Onet dziś w Międzybrodziu Bialskim.

Dekretem Biskupa Bielsko-Żywieckiego z dnia 14 lutego 2014 r., zgodnie z obowiązującymi procedurami, zostałem mianowany do przeprowadzenia postępowania wstępnego, którego celem było stwierdzenie wiarygodności zgłoszenia przeciwko ks. Janowi W.

W trakcie postępowania wstępnego spotkałem się oraz przeprowadziłem rozmowę z Pokrzywdzonym 14 lutego 2014 r. oraz z trzema świadkami w dniach 14, 15 i 26 lutego 2014 r.

W trakcie postępowania wstępnego pojawiły się sugestie o istnieniu dwóch innych pokrzywdzonych nie znanych z wieku i dokładnego miejsca zamieszkania. Na tym etapie brakowało jednak wystarczających danych do kontaktu z tymi osobami.

Pragnę bardzo przeprosić wszystkich, a szczególnie Pokrzywdzonego, za przekazanie błędnych informacji.

W tej sprawie otrzymałem upomnienie Biskupa Bielsko-Żywieckiego.

Biskup Piotr Greger