Papieski tłumacz o Duchu Świętym i charyzmatyczności Jezusa w bazylice

  • 21 marca 2019, Robert Karp

„Jezus jako pierwszy charyzmatyk, czyli kim jest Duch Święty?” – to tytuł katechezy, którą wygłosił 19 marca 2019 r. w bazylice Nawiedzenia NMP w Hałcnowie ks. Robert Woźniak. To dogmatyk, osobisty tłumacz papieża Franciszka podczas ŚDM w Krakowie.

Duchowny podkreślił, że największym charyzmatycznym dziełem w historii świata było wziąć swe własne Ciało i oddać Je na śmierć za przyjaciół i nieprzyjaciół swoich.  „To robi w nas Duch Święty. Zawsze, gdy się On pojawia, wzrasta w nas miłość, która jest czynem. Nie wolno nam myśleć, że charyzmatyczny jest tylko pewien sposób modlitwy, przynależenie do pewnej grupy. Charyzmatyczna w imię Boga jest pielęgniarka lub salowa, która czyści brudy i pomaga odzyskać człowiekowi jego godność, często ubrudzonemu, zostawionemu, niekochanemu nawet przez samego siebie” – wyjaśnił, przypominając postać Matki Teresy z Kalkuty.

Charyzmatyczna, jak wskazał prelegent, jest osoba porzucona przez małżonka, która nie przestaje być mu wierna, albo ktoś, kto wyznaje grzechy w konfesjonale, mając świadomość, że ranią one Boga i drugiego człowieka. „Skrucha, prośba o przebaczenie, totalna pokora. Tak przemawia przez ludzi Duch Święty” – zauważył i zachęcił, by naśladować charyzmatyczność Jezusa, czyli Jego pasję posuniętą aż do oddania życia, żeby kochać drugiego człowieka i przyprowadzić go do Boga”.

Kapłan archidiecezji krakowskiej, teolog, adiunkt w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Doktorat z teologii dogmatycznej obronił na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Studiował także w Rzymie. Jest laureatem Nagrody im. ks. Józefa Tischnera w roku 2008. Członek korespondent Pontificia Accademia di Teologia działającej przy Papieskiej Radzie ds Kultury. Wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków.

fot. Bazylika Mniejsza w Hałcnowie