Pielgrzymka ADŚ do św. Mikołaja w czasie pandemii

  • 29 listopada 2020, Robert Karp

Zaledwie około czterdziestu kilku członków Apostolstwa Dobrej Śmierci (ADŚ) z diecezji bielsko-żywieckiej uczestniczyło 28 listopada w 18. Regionalnym Dniu Skupienia w sanktuarium św. Mikołaja w Pierśćcu na. Zamiast setek pielgrzymów ze wspólnot modlitewnych, które co roku modlą się tutaj i przypominają o konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem, z powodu pandemii na modlitwie przed cudowną figurą mogło się w sobotę spotkać tylko kilkadziesiąt osób. Na tyle pozwalały przepisy sanitarno-epidemiczne.

Eucharystii przewodniczył kustosz sanktuarium ks. Sebastian Rucki, a kazanie wygłosił ks. Marcin Wróbel – bielsko-żywiecki moderator ADŚ. Kapłan przypomniał m.in., że św. Mikołaj, był, jak to ujął św. Jan Paweł II, „patronem daru człowieka dla człowieka”. Zwrócił też uwagę, że fundamentem świętości dla biskupa z Miry była służba Bogu i człowiekowi. „Charakteryzowała go bezinteresowna i ofiarna miłość” – dodał.

Po Eucharystii odbyło się nabożeństwo ku czci św. Mikołaja zakończone błogosławieństwem relikwiami.

Świątynia w Pierśćcu jest jedną z nielicznych w Polsce poświęconych biskupowi z Miry, a grudniowe uroczystości zazwyczaj ściągają do sanktuarium co roku tysiące pielgrzymów z okolic Skoczowa, Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic.

Apostolstwo Dobrej Śmierci działa w około 70 parafiach diecezji bielsko-żywieckiej. ADŚ pielgrzymuje do Pierśćca oraz sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Główna siedziba ADŚ znajduje się w Tinchebray we Francji. 30 maja 1987 r. w najstarszym sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej kard. Józef Glemp oficjalnie zatwierdził polską filię stowarzyszenia.

fot. Monika Jaworska