Pielgrzymka ludzi pracy na Jasnej Górze

  • 17 września 2017, Robert Karp

Z udziałem ok. 25 tys. osób na Jasnej Górze w dniach 16-17 września odbyła się 35. Pielgrzymka Ludzi Pracy. Uczestnicy spotkania apelowali o wolne niedziele, jeszcze większe dostrzeżenie przez rządzących roli rodziny i szacunek instytucji europejskich dla polskiego prawa pracy. Do dawania świadectwa wiary w środowiskach pracy zachęcił Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej wskazał, jak wielką wartość ma świadectwo wiary w miejscach, gdzie spędzamy najwięcej czasu, czyli w domu i miejscu pracy.

Niedzielnej Mszy św. na jasnogórskim szczycie przewodniczył abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz ludzi pracy. W kazaniu bp Roman Pindel w nawiązaniu do hasła pielgrzymki „Matka sprawiedliwości społecznej nauczycielką miłosierdzia” przypomniał, że programem czynienia miłosierdzia jest Ewangelia. „Kiedy Maryja w Kanie wypowiada słowa: uczyńcie wszystko cokolwiek Syn mój powie, pozostawia nam orędzie ważne na wszystkie czasy, orędzie podstawowe dla każdego, kto uwierzył w Jezusa” – powiedział.

„Przybywamy na Jasną Górę jako ludzie pracy, dla których prawa pracownika, warunki pracy, rola związku zawodowego, etos, sprawiedliwość są bardzo ważne. Gromadzimy się tutaj na modlitwę, na rozważanie, czuwanie, ale przede wszystkim na słuchanie słowa Bożego” – dodał, zachęcając do postawienia sobie pytania: „dlaczego, w jakim sensie, jak Maryja jest nauczycielką miłosierdzia dla nas?”.

„Trzeba sobie wpierw uświadomić, że możemy Ją nazywać nauczycielem wspomagającym w szkole Jezusa. Wiemy, że nauczyciel wspomagający pojawia się w klasach trudnych, integracyjnych, i tacy jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, którzy są w szkole Jezusa, ale są wciąż słabymi uczniami. Potrzebujemy nie tylko Tego, który sam siebie nazwał Nauczycielem i Panem, ale także nauczyciela wspomagającego – Maryi” – mówił w homilii.

„Kto jest posłuszny słowom Maryi, by uczynić wszystko, cokolwiek wam powie, przyjmuje Ją za Nauczycielkę miłosierdzia. Przede wszystkim dlatego, że przesłaniem Ewangelii jest objawienie Boga pełnego miłosierdzia i Jezusa objawiającego miłosierne oblicze Boga” – podkreślił.

Do uczestników i organizatorów 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy specjalny list wystosował Prezydent RP Andrzej Duda. Podkreślił w nim, że ideały „Solidarności”, które stały się fundamentem wolnej Polski, są niezmiennie aktualne i inspirujące. – Jest wymowne, że na czele postulatów sierpniowych z 1980 r., które stały się już światowym dziedzictwem, znalazły się żądania dotyczące wolności, prawdy ludzkiej, godności, a dopiero na dalszych miejscach sprawy bytowe i materialne. Solidarność zawsze walczyła nie tylko o chleb, który jest w ludzkim życiu bardzo ważny, ale również o ludzką podmiotowość, o wartości fundamentalne w życiu jednostek i narodów – przypomniał prezydent.

Wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Królowej Polski za Ojczyznę, o godność człowieka pracy i prawa pracownicze zainicjował bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W maju 1982 roku, poprowadził na Jasnej Górze Drogę Krzyżową dla robotników Huty Warszawa. W roku następnym na pielgrzymce świata pracy było już 4 tys. robotników. Idea ks. Jerzego przerodziła się w coroczną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy. Po jego śmierci ruch pielgrzymkowy jeszcze bardziej się spotęgował.

Pielgrzymi dziękowali za posługę niedawno zmarłego krajowego duszpasterza ludzi pracy śp. bp. Kazimierza Ryczana z Kielc. Przewodniczący „Solidarności” zaprosił uczestników pielgrzymki na wtorkowe uroczystości pogrzebowe. W modlitwie pamiętano także o niedawno zmarłym Głównym Inspektorze Pracy Romanie Giedrojciu.

Organizatorem tegorocznej 35. Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę była NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie.

rk. Biuro Prasowe Jasnej Góry
fot.Krzysztof Świertok