Pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem

  • 16 października 2020, Robert Karp

W Dzień Dziecka Utraconego, 15 października 2020 r., na cmentarzu komunalnym w Bielsku-Białej Kamienicy odbył się wspólny pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Podczas uroczystości pochowano 8 urn z prochami 384 dzieci nienarodzonych, które przekazały w ciągu ostatniego roku dwa bielskie szpitale. W kościele pw. św. Małgorzaty nad urnami modlili się kapłani, duchowni dwóch innych Kościołów chrześcijańskich oraz rodzice i bliscy żegnanych i chowanych w grobie dzieci.

Ceremonię złożenia szczątków w Grobie Dzieci Nienarodzonych poprzedziła Msza św. w intencji rodzin zmarłych dzieci. Przewodniczył jej proboszcz kamienickiej parafii pw. św. Małgorzaty ks. Marek Droździk, który wspólnie z duszpasterzem rodzin w diecezji bielsko-żywieckiej ks. dr. Tomaszem Gorczyńskim, kapelanem szpitala miejskiego w Bielsku-Białej ks. Szczepanem Kobielusem, ks. Karolem Długoszem z parafii luterańskiej w Bielsku-Białej oraz ks. dr. Jerzym Bajorkiem z bielskiej parafii św. Anny Kościoła polskokatolickiego poprowadzili po Eucharystii kondukt pogrzebowy. Uczestnicy odmówili w drodze Różaniec.

Obok pochowanych prochów około dwóch tysiąca nienarodzonych spoczęły kolejne urny ze skremowanymi doczesnymi szczątkami dzieci zmarłych przed urodzeniem.

W kazaniu ks. Gorczyński przypomniał, że Chrystus zanurzył się w naszej śmierci, aby człowiek mógł żyć na wieki. „Nie ma łatwych odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Nie ma łatwych pocieszeń w najtrudniejszych chwilach życia. Bóg zna zranioną ludzką miłość, tak bardzo niekiedy podobną do Jego Boskiej zranionej miłości. Dlatego daje nam w odpowiedzi samego siebie. Wierzymy, że razem z tą obecnością Bóg daje też w jakiś sposób dostęp do tych, których tak bardzo umiłował, do tych, którzy od nas odeszli, a jak ufamy trwają w Jego obecności” – podkreślił kaznodzieja.

Ks. Kobielusz przed liturgią poprowadził Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem. Duchowni modlili się słowami psalmów.

Urny z prochami zmarłych przed urodzeniem dzieci spoczęły we wspólnym Grobie Dzieci Nienarodzonych na największym bielskim cmentarzu. Grobowiec ten, z nagrobkiem autorstwa bielskiego artysty Jacka Grabowskiego, ukazującym grające anioły, powstał w 2008 roku. Na nagrobnej płycie widnieje napis: „Były w naszych marzeniach i tam pozostaną”. Odwiedzający ten grób ludzie zostawiają obok zniczy figurki aniołków i zabawki.

Wspólny pochówek dzieci odbywa się na kamienickim cmentarzu raz w roku i modlitwa ta stała się już tradycją.

Według statystyk medycznych, w Polsce rocznie w wyniku poronień umiera około 40 tysięcy dzieci. Martwych urodzeń odnotowuje się co roku około 10 tysięcy.