Podsumowano ekumeniczny konkurs biblijny “Jonasz”

  • 30 maja 2017, Robert Karp

Z udziałem m.in. biskupa ordynariusza Romana Pindla, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego biskupa Adriana Korczago, a także innych duchownych katolickich i luterańskich odbyło się 30 maja w Bielsku-Białej uroczyste podsumowanie 20. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tematem tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, była Ewangelia św. Jana.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu oraz ich opiekunom rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursów recytacji wiersza oraz piosenki gospel. W odrębnej kategorii startowali uczniowie szkół specjalnych i oddziałów zintegrowanych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Bp Pindel pogratulował laureatom i podkreślił, że każdy uczestnik może czuć się zwycięzcą. „Każdy jest zwycięzcą, gdy otwiera Pismo Święte, zaczyna je czytać i przyjmuje to, co jest tam napisane” – dodał ,dzieląc się z uczestnikami prezentem w postaci jadu – małej pałeczki z zakończeniem w kształcie dłoni, która służy do wskazywania czytanych fragmentów Tory w żydowskiej synagodze.

„Nigdy nie dość szacunku do słowa Bożego. Wyrażamy go, gdy odpowiednio przechowujemy Pismo Święte. Dobrze, gdy jest ono na wierzchu, nie przełożone żadną inną książką. Okazujemy szacunek do niego zwłaszcza wtedy, gdy chcemy go słuchać. Szacunek wyraża się także w tym, że zapada mi w pamięć słuchane słowo i chcemy jest wcielać w życie” – powiedział biskup.

Wręczając nagrody kolejnej grupie, luterański biskup, wieloletni szef Polskiej Rady Ekumenicznej, Jan Szarek zauważył, że konkurs, który funkcjonuje przez 20 lat, jest dowodem, że dzieło to, polegające na zachęcaniu ludzi do czytania Biblii, ma Boże błogosławieństwo.

Biskup Adrian Korczago, kierujący diecezją cieszyńską Kościoła luterańskiego, zauważył, że słowo Boże posiada moc sprawczą, stąd, jak podkreślił, powstał przed dwoma dekadami konkurs „Jonasz”, który rozwija się i wciąż rozkwita.

„Pojmujemy to jako szczególny dar oddziaływania słowa Bożego na nasze serca, słowa, które nie zna wyznaniowych granic, nie zna granic między narodami, słowa, które pozwala nam odkrywać Boga w całej Jego wielkości” –stwierdził. Z kolei bp senior Paweł Anweiler zachęcił do kontemplacji słów z Psalmu 23. Jego zdaniem, jest to jeden z najpiękniejszych przykładów poezji Starego Testamentu. W odpowiedzi na zachętę duchownego publiczność odśpiewała pieśń „Pan jest pasterzem moim…”

W konkursie na wszystkich jego etapach uczestniczyło około 15 tys. dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich oraz goście z rozmaitych zakątków kraju.

Jak poinformował Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, finałowe testy w bielskiej kurii pisało 413 osób, z czego około 150 zostało laureatami.

Ewa Liberadzka, odpowiedzialna za spec-edycję i konkurs towarzyszący, podsumowała tegoroczne zmagania, informując, że wzięło w tej części konkursowej udział 30 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, konkurs recytatorski zgromadził 19 uczestników, zaś w konkursie piosenki uczestniczyło łącznie 260 wykonawców z 9 zespołów.

Reprezentujący wydział katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej – współorganizatora przedsięwzięcia – ks. prałat Józef Oleszko przyznał, że 20. edycja konkursu nastraja optymistycznie, co do przyszłości przedsięwzięcia. „Widać, że konkurs jest coraz bardziej popularny” – dodał. „Szczęśliwy to dzień, gdy pochylamy się nad słowem Bożym. Tak jest od 20 lat” – zauważył, nawiązując do wykonanego przez dzieci jednego ze standardów muzyki gospel „Oh, Happy Day”.

Dotąd we wszystkich jego dwudziestu edycjach uczestniczyło ponad 300 tys. uczniów z różnych Kościołów chrześcijańskich. Od pewnego czasu konkurs ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

Wyniki konkursu TUTAJ.