Podsumowano Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej

  • 17 maja 2018, Robert Karp

Do lektury Biblii ekumenicznej, owocu pracy dziesięciu Kościołów w Polsce, zachęcił młodych ludzi bp Roman Pindel, który wraz z innymi duchownymi – katolickimi i luterańskimi –wzięli udział 17 maja Bielsku-Białej w uroczystym podsumowaniu 21. Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tematem tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, były cztery księgi Starego Testamentu – Rut, Estery, Jonasza i Daniela. Znajomością dziejów biblijnych bohaterów wykazywali się katolicy, luteranie, baptyści, zielonoświątkowcy oraz przedstawiciele zborów bez denominacji wyznaniowej.

W Bielskim Centrum Kultury laureatom konkursu oraz ich opiekunom rozdano statuetki proroka Jonasza, nagrody książkowe i dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy konkursu recytatorskiego i teatralnego. W odrębnej kategorii startowali uczniowie szkół specjalnych i oddziałów zintegrowanych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Bp Pindel, zanim wręczył statuetki i nagrody laureatom, podkreślił, że polski przekład Biblii Ekumenicznej, jaki się niedawno ukazał, może być przedmiotem prawdziwej dumy.

„Konkurs Jonasz ma 21 lat, a ja trzymam w ręku książkę, która jest niemal rówieśnikiem tego dzieła – Biblię Ekumeniczną. Na stulecie niepodległości Polski to piękny przyczynek do tego znanego powiedzenia, że Polacy potrafią. Nie ma na całym świecie kraju, który by miał Ekumeniczną Biblię, na której brzmienie zgadza się 10 Kościołów” – podkreślił biskup i zachęcił młodych ludzi do lektury tego wydania, przypominając, jakie Kościoły zaangażowały się w tłumaczenie Biblii.

Wręczając nagrody kolejnej grupie, przedstawiciel luterańskiego biskupa, ks. radca Waldemar Szajthauer z Wisły przywołał jedną z postaci, którą poznawali uczestnicy konkursu – Rut. „Przywołuję ją, dlatego bo uosabia nie tylko społeczność międzynarodową, ale i ekumeniczną. My, tutaj zgromadzeni, z różnych Kościołów, możemy powtórzyć te piękne słowa Rut: «lud twój – lud mój, a Bóg twój – Bóg mój»” – dodał duchowny i zachęcił do jak najczęstszego sięgania po słowo Boże.

Wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, ks. Marek Studenski zauważył, że wszyscy tegoroczni bohaterowie starotestamentowych ksiąg konkursowych są w sytuacji, gdy muszą zrealizować zadanie niemal nie do wykonania. „Ten konkurs to też taka misja nie do ogarnięcia, ale też dowód działania Pana Boga.  Dla mnie jest to znak, że jest to dzieło Boże. Bóg chyba się z tego cieszy, że jesteśmy tu ponad podziałami kościelnymi i diecezjalnymi” – dodał.

W konkursie na wszystkich jego etapach uczestniczyło około 18 tys. dzieci z terenów diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz diecezji cieszyńskiej i katowickiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Zaolziu. W zmaganiach konkursowych brali udział także przedstawiciele innych denominacji protestanckich oraz goście z rozmaitych zakątków kraju.

Jak poinformował Bogusław Czyż, prezes ewangelickiego Towarzystwa Katechetycznego „Jonasz” ze Skoczowa, finałowe testy pisało 709 osób, z czego ponad dwustu zostało laureatami.

W spec-edycji udział wzięło około 40 osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Doradca metodyczny katechezy, Ewa Liberadzka przypomniała, że z małą formą teatralną zmierzyło się w tym roku 80 uczestników, a w zmaganiach recytatorskich uczestniczyło 20 osób.

Reprezentujący wydział katechetyczny diecezji bielsko-żywieckiej, ks. prałat Józef Oleszko wyraził przekonanie, że bohaterowie starotestamentowych ksiąg – Rut, Jonasz, Daniel i Estera zostali dogłębnie poznani przez młodych ludzi.

Dotąd we wszystkich dwudziestu jeden edycjach konkursu „Jonasz” uczestniczyło ponad 300 tys. uczniów z różnych Kościołów chrześcijańskich. Od pewnego czasu konkurs ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy.

Wyniki konkursu TUTAJ

Wyniki spec-edycji TUTAJ

Wyniki konkursów artystycznych TUTAJ