Pogrzeb ks. prałata Kazimierza Malagi

  • 27 października 2019, Robert Karp

Pogrzeb ks. prałata Kazimierza Malagi – zasłużonego kapłana i społecznika, pierwszego dyrektora Caritas diecezji bielsko-żywieckiej – odbył się 26 października 2019 r. w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej Straconce, gdzie zmarły w wieku 78 lat duchowny był przez 33 lata proboszczem i duszpasterzem. Pochodzącego z Makowa Podhalańskiego inicjatora Góralskich Pasterek, dzięki któremu w latach 80. ub. wieku do bielszczan trafiło 135 ton potrzebnych leków z Francji, pożegnało podczas Mszy św. trzech biskupów, kilku infułatów, ponad stu kapłanów, siostry zakonne, przedstawiciele parlamentu RP i samorządu, górale, liczni wierni oraz najbliższa rodzina.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger w koncelebrze z bp. seniorem Tadeuszem Rakoczym i administratorem apostolskim ukraińskiej diecezji charkowsko-zaporoskiej Stanisławem Szyrokoradiukiem.

Bp Greger przypomniał sylwetkę zmarłego 18 października br. księdza, który przeżył w kapłaństwie ponad 53 lata – początkowo w archidiecezji krakowskiej, a od 1992 r. jako prezbiter nowo utworzonej diecezji bielsko-żywieckiej. „Chcemy szczególnie podziękować za jego nieocenioną wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka” – wskazał hierarcha, zaznaczając, że zmarły podjął współpracę z ośrodkami charytatywnymi i placówkami służby zdrowia, w tym także poza Polską.

W imieniu Francuzów, którzy współpracowali z ks. Kazimierzem, nad trumną przemówiła Christine Stangret ze stowarzyszenia „L’Organisation Amitie Moselle – Pologne”, odpowiedzialnego przez wiele lat za transporty leków, żywności i odzieży dla Polaków. „Jesteśmy pogrążeni w smutku. Więcej niż jedna książka potwierdzi związki, jakie łączyły stowarzyszenie z ukochanym ks. Kazimierzem” – dodała, wspominając, że historia współpracy rozpoczęła się w grudniu 1981 r., na początku stanu wojennego, gdy ks. Malaga był wikariuszem Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

W imieniu lekarzy współpracujących ze zmarłym prałatem dziękował Jacek Grzbiela, były ordynator chirurgii w szpitalu w Bystrej Śląskiej. „Pamiętam, jak było trudno po wybuchu stanu wojennego. Pamiętam, jak chorzy leżeli na sprężynach od łóżka, bo materace były zetlałe. Nie było strzykawek, aparatów do kroplówek i aparatów ciśnień, pamiętam, że nie było leków” – mówił wzruszony lekarz, zapewniając o modlitewnej pamięci i wdzięczności wobec śp. ks. Malagi.

Wieloletniego proboszcza pożegnali parafianie, słowa pożegnania w imieniu górali wypowiedział brat zmarłego kapłana. Wspomniał szczególny moment, jakim był dzień święceń kapłańskich – 4 kwietnia 1966 roku – których udzielił czterem diakonom kard. Karol Wojtyła poza Katedrą Wawelską. Przyszły papież i święty odwiedził wówczas dom rodzinny państwa Malagów w Makowie Podhalańskim. Zrekonstruował lata kolejnych obowiązków duszpasterskich, jakie podejmował ks. Kazimierz – od Poronina, przez Paszkówkę, Dąbrowę Narodową, Mistrzejowice, Bazylikę Mariacką, do Straconki. Wspominał lata dzieciństwa, szkolne, opowiedział o licznych szykanach, jakie spotykały jego brata ze strony UB. Współorganizatorowi Góralskich Pasterek podziękował na koniec w imieniu środowiska górali.

W kazaniu ks. Rafał Jończy, który przez 13 lat był wikariuszem parafii w Straconce, wspominał współpracę z ks. Malagą. Przypomniał o niezwykłych zdolnościach lingwistycznych swego wieloletniego zwierzchnika, dzięki którym kapłan nawiązał współpracę z charytatywnymi organizacjami za granicą. „Można powiedzieć, że ten krok podpowiedziała mu wyobraźnia miłosierdzia, chęć pomocy bliźniemu” – zaznaczył administrator parafii we Włosienicy i wyliczał zasługi zmarłego duchownego w 10-letnim dziele rozbudowy świątyni.

Słowa pożegnania wypowiedział także administrator parafii w Straconce ks. Ryszard Knapik. Duchowny szczególnie podziękował za troskę i miłość tych, którzy opiekowali się ks. Kazimierzem w latach jego choroby.

Po liturgii kondukt pogrzebowy przeszedł na pobliski cmentarz straceński. Trumna z ciałem prałata spoczęła w grobowcu kapłańskim.

Muzyczną oprawę do pogrzebowej liturgii zapewnili górale z różnych zakątków Beskidów i Podhala.

Śp. ks. prał. Malaga urodził się 30 czerwca 1941 r. w Makowie Podhalańskim. Był pierwszym dyrektorem Caritas diecezjalnej. Zaangażował się w organizację pomocy dla parafii na Ukrainie.

Kilka lat temu ks. Kazimierz Malaga zainicjował góralską oprawę Mszy św. pasterskiej. Biorą w niej udział muzycy w góralskich strojach, zaopatrzeni w tradycyjne góralskie instrumenty.

2 lata temu Caritas Polska przyznała ks. prałatowi Kazimierzowi Maladze Złoty Medal Zasługi.