Polsko-czeskie uroczystości ku czci św. Melchiora – zaproszenie

  • 19 sierpnia 2019, Robert Karp

Z okazji uroczystości odpustowych ku czci św. Melchiora Grodzieckiego, które odbędą się 1 września, ulicami polskiej i czeskiej części Cieszyna przejdzie tego dnia transgraniczna procesja z relikwiami męczennika z XVII wieku. 2019 został ogłoszony w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego.

We wszystkich beskidzkich kościołach umieszczono kilka miesięcy temu reprodukcję obrazu z podobizną świętego, który znajduje się w kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Po każdej Mszy św. wierni powierzają Bogu najważniejsze sprawy Kościoła bielsko-żywieckiego, wzywając wstawiennictwa św. Melchiora.

Niedzielne uroczystości, związane z 400. rocznicą śmierci męczennika, rozpoczną się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz nabożeństwem ku czci św. Melchiora Grodzieckiego w sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej przy parafii św. Marii Magdaleny. Wierni z ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej bp. Romanem Pindlem przejdą następnie na dawne przejście graniczne na moście Przyjaźni na Olzie, gdzie spotkają się z wiernymi czeskocieszyńskiego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, mieszkańcami diecezji ostrawsko-opawskiej i jej ordynariuszem, bp. Františkiem Lobkowiczem. Połączona polsko-czeska procesja uda się ponownie do kościoła św. Marii Magdaleny, gdzie odbędzie się uroczysta Msza św.

Bp Roman Pindel w liście pasterskim z marca tego roku zachęcił wiernych do poznania sylwetki i naśladowania urodzonego w Cieszynie XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu. Wyrazem jedności Kościoła diecezjalnego jest peregrynacja relikwii św. Melchiora Grodzieckiego do kolejnych dekanatów i wyznaczonych w nich kościołów.

Jak podkreślił w liście pasterskim bp Pindel,  pochodzący z Cieszyna kapłan i jezuita zasługuje na szczególne uczczenie, „chociażby dlatego, by podkreślić dziedzictwo religijne i kulturowe, jakie Śląsk Cieszyński wnosi w tak bardzo zróżnicowany pod względem historycznym, kulturowym, społecznym i religijnym region Śląska”.

Uroczystości z okazji 400. rocznicy śmierci Męczenników Koszyckich, wśród których jest i św. Melchior, odbędą się w samych Koszycach 7 września 2019 r. Przewodniczyć im będzie tamtejszy arcybiskup Bernard Bober. Udział w nich wezmą także biskupi diecezji, z których pochodzili męczennicy, w tym także pasterze bielsko-żywieccy. Planowana jest pielgrzymka diecezjalna do Koszyc zakończona uroczystą Eucharystią 12 października br.

Melchior Grodziecki urodził się w Cieszynie w 1584 r. Ukończył jezuickie kolegium w Wiedniu, a następnie wstąpił do jezuickiego nowicjatu w Brnie. W 1614 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem w Pradze i niedalekiej wsi Kopanina. Po wypędzeniu jezuitów z Czech w 1618 r. wyruszył na Węgry. Jednak po krótkim pobycie w Brnie znalazł się w 1619 r. w Homonnie, skąd w tym samym roku udał się do Koszyc jako kapelan wojskowy.

Tam też we wrześniu 1619 roku – wraz z dwoma innymi kapłanami – Chorwatem Markiem Kriżem i Węgrem Stefanem Pongraczem – dostał się w ręce żołnierzy Betlena Gabora, księcia Siedmiogrodu. Po okrutnych torturach, połączonych z próbami nakłonienia do rezygnacji z wiary katolickiej, wszyscy trzej kapłani zostali zamordowani, a ich zwłoki zbezczeszczono.

W styczniu 1905 r. papież Pius X ogłosił beatyfikację trzech Męczenników Koszyckich, a w lipcu 1995 r. w Koszycach Jan Paweł II dokonał ich kanonizacji.