Powstaje książka o bp. Tadeuszu Pieronku i jego rodzinie – kontynuacja filmu

  • 1 lipca 2018, Robert Karp

Formą kontynuacji historii rozpoczętej filmem o bp. Tadeuszu Pieronku ma być nowa książka Szymona J. Wróbla. Ten filmowiec, który jest autorem dokumentów „Jego oczami” o ks. Józefie Tischnerze oraz „Ojciec, czyli o Pieronku”, postanowił przybliżyć postać pochodzącego z Radziechów na Żywiecczyźnie biskupa także poprzez publikację książkową.

Premiera pierwszego pełnometrażowego dokumentu, opowiadającego o jednej z najważniejszych postaci w polskim Kościele, odbyła się w listopadzie ub. roku w Żywcu i Krakowie. Pochodzący z Jeleśni reżyser przybliżył widzom postać biskupa, jego brata Mieczysława oraz ojca Władysława. Zdjęcia zrealizowano w Żywcu i okolicach, w Warszawie i w Krakowie. Autorem muzyki do filmu jest Krzysztof Trebunia -Tutka. Wśród rozmówców, którzy wypowiadają się nt. bohatera dokumentu, są m.in. Jerzy Owsiak, ks. Adam Boniecki czy Marek Zając.

Nowa książka, poza pełnym zapisem rozmów z postaciami, utrwalonymi na filmie, zawierać będzie wywiady m.in. z aktorem Januszem Gajosem, szefem KAI, Marcinem Przeciszewskim, publicystami, ks. Andrzejem Lutrem i Jackiem Żakowskim czy byłym prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim.

Jak zapewnił autor, w książce, poza wypowiedziami głównego bohatera, pojawią się nigdy niepublikowane materiały archiwalne. „Książka będzie finałem długiego i trudnego procesu pracy nad nią. W październiku do księgarń powinna trafić publikacja, którą będę mógł polecić z czystym sumieniem nawet tym, którzy nie interesują się postacią i historią bp. Tadeusza Pieronka” – zapewnił Szymon J. Wróbel.

Książka, podobnie jak film, przypomina także historię ojca biskupa, Władysława Pieronka – kronikarza, legionisty, społecznika, samorządowca, poety. Znajdą się w niej archiwalne zdjęcia rodziny Pieronków oraz wybrane wiersze tego lidera ruchu góralskiego.

Pochodzący z Żywiecczyzny bp Tadeusz Pieronek jest doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu prawa kanonicznego. Habilitacji dokonał na Akademii Teologii Katolickiej w Krakowie. Z ramienia Stolicy Apostolskiej od 1990 r. uczestniczył w rokowaniach z rządem RP w sprawie zawarcia konkordatu. Od 1987 był krajowym duszpasterzem prawników. W latach 1993-1998 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a na Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie wykładał od 1965 r.

Ojciec biskupa, Władysław Pieronek w 1914 roku zaciągnął się do Legionów. Przeszedł kampanię karpacko-bukowińsko-besarabską oraz wołyńską. Dostał się do niewoli rosyjskiej i blisko dwa lata przebywał w obozach jenieckich. W 1918 roku zbiegł z obozu i po trzech miesiącach pieszej wędrówki powrócił do rodzinnej wioski – Radziechów. Za służbę w Legionach został odznaczony Krzyżem Niepodległości.

Podczas okupacji rodzina Pieronków, w ramach niemieckiej akcji „Saybusch Aktion”, została wysiedlona do Generalnej Guberni, w rejon Parczewa na Lubelszczyźnie. Po wojnie za swą działalność Władysław Pieronek był szykanowany przez władze PRL. Pisał okolicznościowe wiersze, sztuki góralskie oraz wspomnienia i kroniki. Zmarł 2 października 1974 roku, pochowany jest na cmentarzu w Radziechowach.