Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz nuncjusz apostolski w Miejscu Pamięci

  • 25 listopada 2019, Robert Karp

Wizytę w Miejscu Pamięci – byłym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau – złożyli 25 listopada 2019 r. prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej kard. Dominique Mamberti oraz nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio. Purpurat z Watykanu, który gości z okazji uroczystości 100. rocznicy relacji dyplomatycznych między Polską a Watykanem, w niedzielę przewodniczył Mszy św. w katedrze na Wawelu.

Hierarchowie w czasie poniedziałkowej wizyty na terenie byłego obozu przeszli przez główną bramę z napisem „Arbeit macht frei”. Zwiedzili muzealną ekspozycję w bloku 5, gdzie znajdują się przedmioty odebrane zamordowanym Żydom. Odwiedzili muzealne pracownie konserwatorskie. Modlili się przy ścianie straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie w latach 1941-43 esesmani rozstrzelali kilka tysięcy osób, oraz pod celą śmierci św. Maksymiliana Kolbego. Zobaczyli krematorium na terenie Auschwitz I. Tu kard. Mamberti wpisał się do księgi pamiątkowej.

Goście następnie udali się do byłego obozu Auschwitz II-Birkenau w Brzezince. Tu przeszli wśród baraków obozowych i ruin krematoriów pod pomnik ofiar obozu, gdzie uczcili pamięć pomordowanych więźniów.

W KL Auschwitz-Birkenau Niemcy zabili co najmniej 1,1 mln ludzi, przede wszystkim Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską zostały wznowione w 1919 r., po ponad 120 latach przerwy. 30 marca Stolica Apostolska w sposób formalny uznała istnienie odrodzonego państwa polskiego, a 6 czerwca prałat Achille Ratti został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce i podniesiony do godności arcybiskupa. 19 lipca złożył listy uwierzytelniające na ręce naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Oznaczało to wznowienie pełnych relacji dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Odpowiedzią ze strony polskiej na mianowanie nuncjusza w Warszawie było mianowanie 1 lipca 1919 r. posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym przy Stolicy Apostolskiej prof. Józefa Wierusza-Kowalskiego, wybitnego fizyka.

fot. Muzeum Auschwitz, diecezja.pl