W sobotę diecezjalne obchody II Światowego Dnia Ubogich

  • 9 listopada 2018, Robert Karp

W niedzielę, 18 listopada 2018 r., Kościół będzie ponownie obchodzić Światowy Dzień Ubogich. W diecezji bielsko-żywieckiej obchody zostały przygotowane przez bielsko-żywiecką Caritas oraz wolontariuszy zaangażowanych na co dzień w dzieło pomocy potrzebującym.

Eucharystia, spotkanie ewangelizacyjne i wspólny posiłek – złożą się na organizowane po raz drugi obchody Światowego Dnia Ubogich, które odbędą się 17 listopada w Bielsku-Białej. Działacze Caritas diecezjalnej razem z diakonią Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” i bielskim kołem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zaprosili ludzi potrzebujących do modlitwy oraz na ciepły poczęstunek do kościoła NSPJ w Bielsku-Białej.

Po liturgii, wszyscy spotkają się na agapie w salce w podziemiach kościoła. Przy stołach usiądą osoby borykające się na co dzień z biedą. Obok nich wspólnie jeść będą posiłek ci, którzy chcą się dzielić tym, co mają. Zaplanowano modlitwę i śpiew przy akompaniamencie zespołu „Projekt Faustystem”.

W ubiegłym roku Światowy Dzień Ubogich był obchodzony po raz pierwszy. Papież Franciszek ustanowił go na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Zapowiedział, że dzień ten będzie obchodzony w każdą XXXIII Niedzielę Zwykłą – tydzień przed uroczystością Chrystusa Króla. Tegoroczne orędzie na II Światowy Dzień Ubogich Ojciec Święty opatrzył hasłem „Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7).

„Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi” – zaapelował Franciszek w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich.