Adepci prawa z wizytą w Sądzie Biskupim

  • 5 grudnia 2017, Robert Karp

Studenci II roku prawa Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej zwiedzili nowo powstały, zlokalizowany w pomieszczeniach kurialnych Sąd Biskupi. Spotkanie zakończyło się w kawiarence kurialnej, gdzie wspólna dyskusja była dla adeptów prawa okazją do zadawania konkretnych pytań.

W ramach wykładu z podstaw z prawa kanonicznego studenci zapoznali się ze strukturą sądu, jego działaniem oraz sposobem procedowania spraw związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Przewodnikiem po salach sądowych i prowadzącym ciekawą prelekcję był sędzia sądu kościelnego – ks. mgr lic. Mikołaj Szczygieł.

Na wokandzie sądu pojawiają się najczęściej sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale także inne, które wpływają do trybunału zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Sąd Biskupi w Bielsku-Białej ma pięciu stałych pracowników – oficjała, sędziów, księdza notariusza i audytorów – oraz siedmiu pracowników zewnętrznych, którzy współpracują z sądem i wykonują prace zlecone. Sąd ma do dyspozycji grupę biegłych, jakich niekiedy powołuje, oraz adwokatów i pełnomocników do dyspozycji stron.

Wikariusz sądowy, o. Ezdrasz Biesok OFM pochodzi z Cieszyna. W klasztorze franciszkanów w Katowicach Panewnikach pełnił w przeszłości m.in. funkcję ministra prowincjalnego. Wykładał prawo kanoniczne w seminarium, był obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie metropolitalnym.